Literatura wykorzystana przy tworzeniu przewodnika

Przy opracowywaniu opisów tras wycieczek korzystałem z wyliczonych poniżej pozycji. Kliknięcie na znaczek daje - na ogół - możliwość zerknięcia na zeskanowaną okładkę danej książki.

Adamczewski Jan: Kraków od A do Z. Wyd. II. Kraków: KAW, 1992.
Encyklopedia Krakowa w układzie alfabetycznym. Dużo ciekawych informacji, również o okolicach miasta.
Adamczewski Jan: Mała encyklopedia Krakowa. Kraków: Wyd. "Wanda", 1996.
Rozszerzone wznowienie Krakowa od A do Z.
Baran Krzysztof: Granica dwóch cesarzy. "Góry", 10, maj-czerwiec 1994, ss. 77-81.
Propozycja oryginalnej trasy rowerowej, prowadzącej dawną granicą między zaborem austriackim a rosyjskim.
Baran Krzysztof, Opozda Tomasz: Skałki Podkrakowskie. Przewodnik wspinaczkowy. Tom I - Dolina Kobylańska. Warszawa-Kraków: Wyd. PTTK "Kraj", 1983.
Baran Krzysztof, Opozda Tomasz: Skałki Podkrakowskie. Przewodnik wspinaczkowy. Tom II - Doliny: Kluczwody i Bolechowicka. Warszawa-Kraków: Wyd. PTTK "Kraj", 1985.
Pierwszy "nowożytny" przewodnik po Skałkach Podkrakowskich. Choć treść wspinaczkowa zdążyła się już mocno zdezaktualizować, pozostaje nadal bardzo cenną pozycja ze względu na bardzo porządne opracowanie tematu pod względem topograficznym i historycznym. Wielka szkoda, że zdążyły się ukazać jedynie dwa pierwsze tomy.
Bąkowski Klemens: Przewodnik po okolicach Krakowa. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska, 1909.
Jeden z pierwszych podkrakowskich przewodników sensu stricto, ciekawy m. in. ze względu na szeroko cytowane źródłowe materiały historyczne.
Biderman Andrzej, Bosak Wojciech, Musielewicz Zofia: Turystyczne ścieżki ekologiczne: Ojcowski Park Narodowy, Jurajskie Parki Krajobrazowe. Kraków: Polski Klub Ekologiczny, Sekcja Parków Narodowych, 1994.
Mały przewodniczek po ścieżkach dydaktycznych, wytyczonych w Dolinie Prądnika oraz na Kajasówce i w otoczeniu Doliny Racławki. W przypadku dwóch ostatnich miejsc jest to bodaj jedyny opublikowany opis tych szlaków.
Bogdanowski Janusz: Nauka i kultura w krajobrazie Jury. Tom II: Sztuka obronna. Kraków: Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1993.
Od grodzisk do hitlerowskich bunkrów... sporo zdjęć i ciekawych rysunków.
Bogdanowski Janusz: Warownie i zieleń Twierdzy Kraków. Kraków: Wyd. Literackie, 1977.
Źródłowa praca na temat austriackich fortyfikacji w Krakowie i wokół miasta. Lektura nieco specjalistyczna.
Brzoskwinia Waldemar, Wielgus Krzysztof: Spojrzenie na Twierdzę Kraków. View of the Cracow Fortress. Blick auf die Festung Krakau. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Ostoja", 1991.
Broszurka o dziejach Twierdzy Kraków. Najciekawsza i najbardziej pouczająca jest część ilustracyjna, zawierająca rysunki armat, fortów itp., niestety nie wolna od błędów.
Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian: Sztuka Ziemi Krakowskiej. Kraków: Wyd. Literackie, 1982.
Fundamentalna praca na temat architektury i sztuki okolic Krakowa.
Ciołkosz Andrzej, Ostrowski Marek: Atlas zdjęć satelitarnych Polski. Warszawa: SCI & ART, 1995.
Fascynujące obrazy - cała Polska na zdjęciach satelitarnych.
Czaja Stanisław, Zieliński Tomasz: Trasy na weekend - pieszo i na rowerze po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Katowice: Videograf II, 1998.
Bardzo sympatyczna, godna polecenia i tania książeczka, opisująca 37 tras pieszych i 9 rowerowych, prowadzących głównie po środkowej części Jury. Większość opisów ukazywała się wcześniej w katowickiej mutacji Gazety Wyborczej.
Czuma Mieczysław, Mazan Leszek: Austriackie gadanie czyli encyklopedia galicyjska. Kraków: Anabasis, 1998.
Podszyta pewnym sentymentem wyprawa w wiek dziewiętnasty i jego najbliższe okolice. Tom niezbędny każdemu mieszkańcowi Krakowa, mającemu słabość do czasów monarchii austrowęgierskiej; czyta się od deski do deski z zapartym tchem!
Dębicki Marek: Bastiony fortecznej obrony. "Gazeta w Krakowie", 18 kwietnia 1997, s. 4.
Artykuł opisujący stan niektórych fortów poaustriackich.
Dobrowolski Adam, Paszucha Kazimierz: Skałki Podkrakowskie. Przewodnik wspinaczkowy. Warszawa: Sport i Turystyka, 1955.
Historyczny, pierwszy przewodnik wspinaczkowy po Skałkach. Dziś najcenniejszy jest z niego opis Dolinki Mnikowskiej, w której zakazano wspinania wkrótce po ukazaniu się książki.
Dolinki Podkrakowskie. Kraków: KAW, 1973.
Ilustrowany folderek z tekstem J. Zinkowa. Porównanie zdjęć ze stanem obecnym uświadamia, jak bardzo posunął się proces zarastania Skałek.
Drobot Piotr, Król Darek: Dolina Będkowska. Topo przewodnik. Część I: Psiklatka, Łabajowa Skała, Wielka Turnia. Kraków: View Finder, 1995.
Drobot Piotr, Król Darek: Dolina Będkowska. Część II. Przewodnik wspinaczkowy Brytana. Kraków: Agencja Promocyjna "Brytan", 1996.
Drobot Piotr, Król Darek: Dolina Będkowska. Część III. Przewodnik wspinaczkowy Brytana. Kraków: Agencja Promocyjna "Brytan", 1996.
Drobot Piotr, Król Darek: Dolina Bolechowicka. Topo-przewodnik wspinaczkowy. Kraków: View Finder, 1995.
Drobot Piotr, Król Darek: Dolina Kobylańska. Część I. Przewodnik wspinaczkowy Brytana. Kraków: Agencja Promocyjna "Brytan", 1996.
Drobot Piotr, Król Darek: Wzgórza "502" i "Fiala". Przewodnik wspinaczkowy Brytana. Kraków: Agencja Promocyjna "Brytan", 1996.
Seria amatorsko wydanych miniprzewodników po różnych podkrakowskich rejonach wspinaczkowych. Szczególnie cenne są tomy rozpracowujące tereny nigdzie wcześniej nie opisywane.
Gradziński Ryszard, Gradziński Michał, Michalik Stefan: Nauka i kultura w krajobrazie Jury. Tom III: Przyroda. Kraków: Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1994.
Szczegółowo omówiona geologia i przyroda południowej części Jury. Sporo zdjęć.
Kiełkowscy Jan i Małgorzata: Przewodnik wspinaczkowy po skałkach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Część VIII: Dol. Będkowska - część południowa. Gliwice: EXPLO, 1996.
Drobiazgowo opisany każdy większy kamień w dolnej połowie doliny.
Kornecki Marian: Nauka i kultura w krajobrazie Jury. Tom I: Sztuka sakralna. Kraków: Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, 1993.
Rozprawa o kościołach, kapliczkach itp. na terenie południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dużo zdjęć.
Król Darek: Dolina Będkowska. Część IV. Skały: Brandysowa, Sokolica, Wysoka. Przewodnik wspinaczkowy Brytana. Kraków: Agencja Promocyjna "Brytan", 1997.
Król Darek: Dolina Będkowska. Część V. Przewodnik wspinaczkowy Brytana. Kraków: Agencja Promocyjna "Brytan", 1997.
Dalsze tomy opisanego wcześniej przewodnika wspinaczkowego, tym razem firmowane przez jednego tylko autora.
Lechowski Andrzej: Bronowice - dzielnica Krakowa. Kalendarium dziejów. Kraków: Universitas, 1995.
Historia najbardziej na zachód wysuniętej dzielnicy Krakowa. Zawiera sporo ciekawostek, m. in. niesamowitą historię pomnika Neila Armstronga.
Matuszczyk Andrzej, Orliński Norbert, Zinkow Julian: Małopolska południowo-zachodnia. Przewodnik. Warszawa: Sport i Turystyka, 1991.
Całkiem przyzwoity, choć z lekka pobieżny przewodnik po bardzo szeroko pojętych okolicach Krakowa. Bywa jeszcze dostępny w księgarniach po okazyjnej cenie.
Mydel Rajmund: Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. Kraków: Wyd. "Secesja", 1994.
Tu można się dowiedzieć, jak rozrastał się Kraków.
Olszański Tadeusz A. [red.]: Pierwsza wojna światowa w Karpatach. Warszawa: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 1985.
Opisuje m. in. rolę twierdzy Kraków w I wojnie.
Pagaczewski Stanisław: Okolice Krakowa. Przewodnik turystyczny. Warszawa: Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj", 1952.
Zabawny jako znak ówczesnych czasów - rozpoczyna się od opisu Nowej Huty, dzięki której konserwatywny, pod wieloma względami zacofany Kraków otrzymuje zastrzyk nowych sił proletariatu.
Pagaczewski Stanisław, Hermanowicz Henryk: W krainie skał i zamków. Wyd. II. Warszawa: Sport i Turystyka, 1974.
Czarno-biały album, poświęcony Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i wzbogacony miłym tekstem.
Partyka Józef: Ojcowski Park Narodowy. Przewodnik. Warszawa: Sport i Turystyka - Muza SA, 1998.
Bardzo przyzwoity, ładnie wydany, szczegółowy i aktualny przewodnik po OPN. Gdzieniegdzie można jeszcze spotkać jego poprzednie wydanie z 1992 r., wyraźnie tańsze, ale rozsypujące się po kilkukrotnym użyciu.
Piwowoński Jan: Mury, które broniły Krakowa. Kraków: KAW, 1986.
"Forty dla ludzi" - dobre, lekkie czytanie, zachęcające do zainteresowania się tym tematem.
Porębska-Kubik Elżbieta: Przy drogach - wśród pól - w kolekcjach. Współczesna sztuka ludowa w okolicach Krakowa. Informator. Kraków: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 1995.
Mała książeczka, w której można znaleźć m. in. parę ciekawostek o podkrakowskich kapliczkach przydrożnych.
Rożek Michał: Mistyczny Kraków. Kraków: Wyd. Literackie, 1991.
Zbiór krótkich historyjek na temat duchów i nie tylko.
Rożek Michał: Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa. Warszawa-Kraków: Wyd. Naukowe PWN, 1993.
Niezwykle bogaty przewodnik, niosący ogromną ilość informacji. Obejmuje także Tyniec, Mogiłę, itp. W 1997 roku wyszło lekko uaktualnione wydanie II.
Sabuda Małgorzata: Kraków i okolice. Przewodnik rowerowy. Bielsko-Biała: LUCRUM, 1996.
Ładnie wydane, ale kolorowe zdjęcia nie rekompensują skromnych i mało ambitnych tras.
Sosnowski Kazimierz: Ziemia Krakowska. Szczegółowy przewodnik wycieczkowy. Tomy I-III. Kraków: Wyd. PTT, 1947.
Pierwszy powojenny przewodnik po okolicach Krakowa, pisany cudnym, starannym językiem. Wielce interesujący.
Stobiecki Tomasz, Śliwiński Wojciech: Najlepsze wycieczki na rowerze górskim. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Warszawa-Wrocław: PPWK, Gliwice: Adventure AW, 1996.
Zdecydowanie najlepszy z drukowanych przewodników rowerowych, jednak na interesującym nas obszarze opisano tylko cztery trasy.
Szelerewicz Mariusz, Górny Andrzej: Jaskinie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Warszawa-Kraków: Wyd. PTTK "Kraj", 1986.
Podstawowa praca na temat wszelkich dziur w skałach. Dokładne plany jaskiń, opisy dojśc, informacje historyczne itd.
Wilczkowski Andrzej: Miejsce przy stole. Wyd. II. Łódź: Oficyna Wydawnicza "PRINT", 1992.
Wspomnieniowa książka o taternictwie - nieco chaotyczna, ale dużo w niej ciekawego czytania. Trochę anegdotek i historii wspinania w Skałkach Podkrakowskich.
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Tom 18, cz. 2: Województwo krakowskie. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1995.
Dość suchy spis, będący jednak źródłem wielu informacji faktograficznych o obiektach architektonicznych.
Zabytki na trasach turystycznych województwa krakowskiego. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1975.
Oryginalny przewodnik zawierający rysunki prawie wszystkich zabytków architektury na terenie dawnego (dużego) województwa krakowskiego.
Zinkow Julian: Krakowskie i jurajskie podania, legendy, zwyczaje. Wyd. II. Kraków: Wyd. "Platan", 1994.
Obszerny zbiór wszelkiego rodzaju podań, opatrzonych bardzo cennymi komentarzami historycznymi. Zwycięzca konkursu "Echa Krakowa" na najlepsze cracovianum 1993 roku.
Zinkow Julian: Krzeszowice i okolice. Przewodnik turystyczny. Warszawa-Kraków: Wyd. PTTK "Kraj", 1988.
Bardzo porządny przewodnik po nie opisanym nigdzie indziej terenie. Książka jeszcze z czasów, gdy DTP nie było dostępne pierwszej lepszej osobie, więc starannie wydana.
Zinkow Julian: Orle gniazda i warownie jurajskie. Warszawa: Sport i Turystyka, 1977.
Przewodnik po Szlaku Orlich Gniazd i Szlaku Warowni Jurajskich.
Zinkow Julian: Podkrakowskie wycieczki. Kraków: Wyd. KOIiRT "Wawel-Tourist", 1977.
Dokładny przewodnik po szlakach turystycznych w pobliżu Krakowa. Jedna z podstawowych lektur!
Zinkow Julian: Tyniec i Wzgórza Tynieckie. Kraków: Wyd. KOIiRT "Wawel-Tourist", 1978.
Cienka broszurka zawierająca dużo ciekawych informacji na temat Tyńca i okolic.
Zinkow Julian: Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej. Przewodnik monograficzny. Niepołomice: Urząd Miasta i Gminy, 1997.
Pierwszy porządny przewodnik po tych okolicach! Godzien polecenia.
Zinkow Julian: Wokół Tyńca i Skawiny. Przewodnik monograficzny. Kraków: Wyd. "Platan", 1995.
Zawiera dużo informacji, których nie znajdzie się nigdzie indziej, niestety napisany i wydany dość niechlujnie.
Zinkow Julian: Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych. Ojcowski Park Narodowy. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy. (Część I i II.) Warszawa-Kraków: Wyd. PTTK "Kraj", 1990.
Sporo ględzenia na temat przyrody, ale opisuje np. Kajasówkę.
Zinkow Julian, Małecki Jerzy: Kraków. Trasy podmiejskie. Kraków: Wyd. Artystyczno-Graficzne, 1966.
Porządnie opracowany przewodnik, choć siłą rzeczy niezbyt aktualny.

Mapy

Okolice Krakowa. Mapa topograficzno-turystyczna 1:50 000. Wyd. II. Warszawa: Wojskowe Zakłady Kartograficzne, 1998.
Absolutnie podstawowa mapa: najlepszy podkład i najmniej błędów w szlakach itp.
Dolinki Podkrakowskie. Mapa turystyczna 1:35 000. Kraków: Wyd. Compass, 1998.
Nowe, zasługujące na uwagę wydawnictwo - miejscami lepsze od mapy WZKart., miejscami nieco gorsze. Spokojnie można używać!
Kraków i okolice: część północna. Mapa samochodowo-krajoznawcza 1:50 000. Katowice: Wyd. Kartograficzne Witański, 1995.
Jej największą zaletą jest fakt, że sięga nieco dalej ku wsch. i pn.-wsch. niż mapa WZKart, co się przydaje przy niektórych wycieczkach. Szkoda tylko, że ma sporo błędów!
Kraków. Plan miasta - City Plan - Stadtplan - Plan de la ville. Skala 1:20 000. Warszawa: Daunpol, b.r.


Copyright © 1996-1999 by Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl)     8.10.99 15:34