Informacje o kursie instruktorów policji rowerowej

National Police Mt. Bike Instructor's Course

Aiken, Południowa Karolina, 15-20 września 1997

Ten 6-dniowy kurs prowadzony wraz z Aiken Department of Public Safety jest jedynym 48-godzinnym kursem dającym uprawnienia instruktora. Każdy z ponad 90 instruktorów w USA ukończył taki kurs po uprzednim zaliczeniu szkolenia podstawowego. W związku z intensywnym planem treningowym, limit uczestników wynosi 22 uczniów. Koszt kursu - 720 $.

Jest to trudny kurs obejmujący codzienne 50 km jazdy, prace domowe, prezentacje klasowe, obszerne lektury i trening zręcznościowy. Uczestnicy muszą przejść przez 3 etapy treningu:

  1. umiejętność obchodzenia się z rowerem górskim,
  2. umiejętność prezentowania opracowanego materiału,
  3. egzamin pisemny.
Zajęcia będą kładły nacisk na "pracę drużynową" i pokonywanie przeszkód z podkreśleniem technik uczenia. Uczestnicy muszą być w wyśmienitej kondycji fizycznej i mieć zaliczony podstawowy kurs treningowy (Basic Police Mt. Bike training course).

Northampton Police Bike Patrol (9 KB)

Wymagania dla kandydatów na instruktora

Aby wziąć udział w kursie, należy:

Co powinieneś umieć po ukończeniu kursu?

Uczestnicy kursu otrzymają:


Tłumaczenie © 1998 by Alfer (alfer@mp.pl)
Zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl)
    20.10.99 13:54