Fragmenty 'Vademecum turysty kolarza'

Fragmenty książki Vademecum turysty kolarza (Warszawa: Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1975).


Okładka książki (10 KB) Rozdział Rower (autor: Ryszard Mielnik), s. 38

[...] Na specjalne omówienie zasługuje konserwacja łańcucha. Podczas intensywnej eksploatacji roweru przynajmniej dwa razy w roku należy łańcuch poddać konserwacji, którą trzeba przeprowadzić w następujący sposób:

Zdjąć łańcuch z zębatek przez odpięcie spinki, następnie oczyścić go szmatą lub szczotką na sucho i włożyć na całą dobę do naczynia z naftą. Po wymoczeniu przemyć dokładnie łańcuch pędzlem, używając nafty z uprzedniej kąpieli, a następnie wytrzeć szmatą. Oczyszczony w ten sposób łańcuch należy zanurzyć w płynnej mieszaninie łoju i parafiny. Mieszanina ta powinna mieć następującą proporcję: trzy części wagowe łoju na jedną część wagową parafiny. Mieszaninę tę należy podgrzać do roztopienia w naczyniu z wodą lub nad małym płomieniem gazowym i do tak przygotowanej kąpieli zanurzyć łańcuch całkowicie na kilkanaście minut, aby smar dotarł do wszystkich miejsc przegubowych ogniw. Łańcuch po wyciągnięciu go z kąpieli zawieszamy tak, aby nadmiar smaru spłynął, a pozostała jego część zakrzepła. Można również nabyć w CPN-ie gotowy smar grafitowany, który roztapiamy również na małym ogniu, nie bezpośrednio lecz w naczyniu z wodą. Pamiętać przy tym należy, że łańcucha nie wolno smarować olejami, ponieważ absorbują one kurz, w którym znajduje się krzemionka, powodująca przyspieszenie zużycia łańcucha. [...]


Rozdział Kultura Turystyczna (autor: Jerzy Małecki), ss. 157-160

[...] Poznanie własnego kraju nie może jednak ograniczać się do podziwiania piękna krajobrazów naszej ziemi i jej zabytków historycznych. Współczesne krajoznawstwo to także znajomość osiągnięć społeczno-gospodarczych i przemian jakie zaszły w okresie XXX-lecia Polski Ludowej. Trzeba koniecznie uświadamiać młodym, wędrującym po Polsce turystom ogrom przemian, w które inwestowało całe polskie społeczeństwo od pierwszych dni wolności. Mnożą się wokół nowoczesne budowle socjalizmu, z dnia na dzień zmienia się oblicze kraju, który stał się przemysłowo-rolniczą potęgą. W wielu dziedzinach produkcji zajmujemy przecież czołową lokatę. Spośród znacznych budowli trzydziestolecia warto koniecznie zapamiętać uruchomiony w 1974 r. Port Północny w Gdańsku, Trasę Łazienkowską i Wisłostradę w Warszawie, kopalnię miedzi "Rudna", kopalnię "Pomorzany", kopalnię węgla kamiennego "Janina II" w Chrzanowie, Elektrownię Dolna Odra pod Gryfinem, część Dworca Centralnego PKP w Warszawie, cukrownię w Łapach. Współczesne krajoznawstwo to również pamięć o martyrologii i walkach naszego narodu w latach okupacji oraz wiedza o wyzwoleńczym szlaku bojowym Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Informacje o wszystkich tych problemach znaleźć można w każdym przewodniku turystycznym. Widomym symbolem na drogach i szlakach są znaki Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, świadectwem przemian jest wszystko wokół: ludzie, nowe osiedla mieszkaniowe, zakłady pracy. Władze państwowe doceniając rolę znajomości naszych osiągnięć gospodarczych i przemysłowych we współczesnym krajoznawstwie umożliwiły zwiedzanie około 500 zakładów pracy, reprezentujących prawie wszystkie gałęzie naszej gospodarki. Z tej obszernej listy dla przykładu można wymienić następujące:

Z tych wyrywkowo podanych przykładów jasno wynika, że każdy turysta może zobaczyć i zwiedzić to, czym się najbardziej interesuje. Organizatorami wycieczek do zakładów pracy są Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, gdzie najłatwiej uzyskać informację o zasadach i godzinach zwiedzania. Ze względu na to, że zakłady zwiedza się przeważnie w czasie pracy, należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom przewodników. [...]


Znalazł i zeskanował Olek Lipowski (aleksander.lipowski@mclane.pl)     21.02.01 22:25