Rower w sztuce - Paul Sarkissian

Paul Sarkissian

Twórczość Paula Sarkissiana, urodzonego w roku 1928 w Detroit (Michigan), wywodzi się z surrealizmu. Źródłem inspiracji jego dawniejszych prac był kolaż. Niemniej unoszące się w przestrzeni kobiece akty już wówczas zwracały uwagę nieskazitelnym sposobem wykonania. W 1970 roku Sarkissian przystąpił do ważnej, do dziś liczącej się w jego twórczości, serii obrazów. Na płótnach o znacznych wymiarach (parę metrów długości) sporządzał w czerni na białym lub uprzednio zabarwionym tle inwentarz starego domostwa z jego wszelkimi sprzętami, realizując prawdziwe environmenty. Odwrotnie niż większość hiperrealistów pragnie, by "znikło malarstwo i tym samym urzeczywistniły się złudzenia". (Daniel Abadie: Amerykański hiperrealizm, Warszawa: Arkady, 1981. Tłum. Helena Kęszycka.)

Sarkissian: Santa Barbara (15 KB)
Santa Barbara, 1971

olej na płótnie
zbiory prywatne
(75 KB)


Oryginalny tekst copyright © 1975 by Fernand Hazan, Paryż
Skanowanie: Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) 1999
    4.11.99 14:02