Animowana impresja bikerska

Animacja na kanwie okładki 'Polityki' (113 KB)


Wymyślił i zaanimował Alfer (alfer@mp.pl) (okładka copyright © 1998 by Polityka)
Zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl)
    6.10.99 11:02