Trasy rowerowe wokół Krakowa wg J. Małeckiego

SEKTOR VII (Ojcowski Park Narodowy i Wyżyna Miechowska)

Trasa 38

Punkt wyjazdowy J: Prądnik Biały - Witkowice - Bibice - Michałowice - Więcławice Stare - Pielgrzymowice - Wiktorowice - Zastów - Raciborowice - Batowice - Prądnik Czerwony, 27 km

Na trasie Wyżyna Miechowska po obu stronach doliny Dłubni, zabytkowe kościoły w Więcławicach i Raciborowicach, ciekawe odsłonięcia geologiczne.

Wyjeżdżamy z Prądnika Białego, jedziemy koło XIX-wiecznego dworu (ob. Dzielnicowy Dom Kultury) przy ul. Papierniczej, obok basenu kąpielowego przy ul. Fika i dalej obok Górki Narodowej do Witkowic (2,5 km). Witkowice położone są w dolinie rzeczki Bibiczanki, która wcina się tutaj głęboko w utwory jurajskie i kredowe. W dużej ściance zboczowej odsłaniają się wapienie górnej jury, zlepieńce cenomańskie, margle ilaste i margle z krzemieniami. Te utwory kredowe przykryte są cienką warstwą osadów mioceńskich i grubą warstwą lessu. Warto tę odkrywkę poznać i poszukać skamieniałości w marglach kredowych.

Jadąc dalej na pn. ul. Dożynkową mijamy z lewej strony szpital okulistyczny otoczony rozległym parkiem. 2 km dalej docieramy przy, skrzyżowaniu dróg do fortów austriackich: Fortu Zielonki i Fortu Bibice (4,5 km). Fort Zielonki otoczony jest starodrzewem, roztacza się spod niego szeroki widok na dolinę Białuchy i kredową wierzchowinę.

Ze wzgórza 292, na którym zbudowano wspomniane forty jedziemy w dół do wsi Bibice (5,5 km). Przy pętli autobusowej skręcamy w lewo, po 200 m wjeżdżamy w prawo na drogę polną i jedziemy nią do szosy E 7, którą osiągamy koło przysiółka Boleń (6,5 km). Szosą E 7 zjeżdżamy serpentynami do skrzyżowania dróg na skraju Michałowic (9,5 km) i tu skręcamy w prawo, przecinamy dolinę Dłubni i docieramy pod spalony dwór w Michałowicach. Od tego miejsca warto zjechać 500 m do wsi Młodziejowice, w której znajdują się pozostałości XVI-wiecznego dworu otoczone parkiem.

Spod dworu w Michałowicach jedziemy dalej 2,5 km na wsch. do wierzchowinowej wsi Więcławice Stare (13,0 km). Tu warto zwiedzić drewniany kościółek z XVIII w. i wejść na pobliski cmentarz z wieloma interesującymi nagrobkami. Dalej trasa nasza prowadzi piękną okolicą do Pielgrzymowic (14,5 km). Tuż przed wsią z prawej strony drogi znajdują się źródła, z których wypływa potoczek wpadający do Luborzyckiego Potoku. Pieigrzymowice położone w dolinie, mają oryginalną zabudowę, drewniane chaty rozrzucone są w głębokich lessowych parowach. Doliną tą jedziemy 2 km na pd., koło folwarku, w pobliżu sporego lasu do wsi Wiktorowice (16,5 km). Z Wiktorowic droga wprowadza nas na wierzchowinę, z której zjeżdżamy po l,5 km do wsi Zastów i dalej, jak w trasie 37, przez Raciborowice, Batowice wracamy pod kościół w Prądniku Czerwonym (27,0 km).


Trasa 39

Punkt wyjazdowy I: Prądnik Czerwony - Michałowice - Iwanowice - Sieciechowice - Wysocice - Imbramowice - Glanów - Trzyciąż - Zadroże - Wielmoża - Skała - Zielonki - Kraków, 70 km

Na trasie malownicza dolina Dłubni, ciekawe zabytki architektury w Iwanowicach, Sieciechowicach, Wysocicach, Imbramowicach i Glanowie.

Wyjeżdżamy z Prądnika Czerwonego na pn., przez Węgrzce do Michałowic (11,0 km). Za Michałowicami, po przejechaniu mostu na Dłubni skręcamy w lewo, jedziemy 2 km szeroką doliną, której zbocza zbudowane są z białych margli kredowych. Płaska terasa aluwialna zajęta jest przez łąki, po których meandruje rzeczka Dłubnia. W zboczach doliny, zwłaszcza we wsch., wycięte są w utworach kredowych głębokie parowy. Mijamy z lewej strony położoną w sadach wieś Wilczkowice, za którą dolina skręca w prawo i tworzy tu duże dolinne zakole, w którym położona jest następna wieś - Maszków. Dalej dolina zwęża się, w wysokich stromych zboczach pojawiają się jurajskie wapienie. W tym miejscu Dłubnia, przebijając się przez twarde skały jurajskie, tworzy malowniczy przełom pod Maszkowem, o dł. ok. 2 km. Mijamy wzgórza porosłe lasem mieszanym, z bogatym runem, przejeżdżamy przełomowy odcinek doliny i dojeżdżamy do Iwanowic (17,0 km). Dokonano tu ostatnio cennych odkryć archeologicznych z okresu neolitu. We wsi znajduje się godny obejrzenia drewniany kościół z XVIII w. i XIX-wieczny młyn.

Za Iwanowicami dolina Dłubni spłyca się i poszerza. Po 2,5 km, mijając z lewej strony wieś Biskupice, docieramy do Sieciechowic (20,0 km). W tej gęsto zabudowanej wsi tonącej w sadach warto obejrzeć gotycki kościół z XIV w. i dwór otoczony parkiem. Za Sieciechowicami dolina Dłubni skręca na pn. zach. Jedziemy nią przez Grzegorzowice i Bocieniec do Wysocic (26,0 km), gdzie znajduje się jeden z najcenniejszych kościołów romańskich w okolicy Krakowa. Odcinek doliny między Bocieńcem a Wysocicami zmienia swój charakter, dolina staje się wąska, a jej stoki porastają lasy mieszane. Z Wysocic przez Ściborzyce i Małyszyce dojeżdżamy do Imbramowic (32,0 km), by zwiedzić tu dwa barokowe kościoły, klasztor oraz ciekawe źródło Jordan. Warto też odwiedzić boczną dolinkę uchodzącą do doliny Dłubni na pn. zach. od klasztoru. Ta mała, skalista, zalesiona dolinka jest bardzo urocza.

Z Imbramowic kierujemy się do klasycystycznego dworu w Glanowie (36,0 km). Droga do niego prowadzi przez typową ulicówkę tonącą w sadach. Z Glanowa jedziemy drogą wiejską do skrzyżowania dróg, gdzie skręcamy w lewo, by po 400 m dojechać do położonych z lewej strony piaskowni. Wydobywa się tu piaski kredowe, w których można znaleźć duże skamieniałe gąbki.

Stąd, po 1,5 km docieramy do szosy Wolbrom - Kraków (42,0 km). Jedziemy tą szosą na pd. Po 600 m mijamy położone z prawej strony drogi źródła Dłubni w Trzyciążu. Z Trzyciąża, piękną widokową drogą przez Zadroże, Wielmożę, Skałę, Zielonki wracamy do Krakowa (70,0 km).


Trasa 40

Punkt wyjazdowy J: Prądnik Biały - Zielonki - Korzkiew - Grębynice - Maszyce - Smardzowice - Skała - Minoga - Iwanowice - Maszków - Michałowice - Węgrzce - Prądnik Czerwony, 52 km

Na trasie Wyżyna Miechowska między doliną Prądnika a doliną Dłubni, liczne zabytki architektury, m.in. ruiny dworu obronnego i barokowy kościół w Korzkwi, XIV-wieczny kościół w Skale.

Wyjeżdżamy z Prądnika Białego drogą na pn., w kierunku Zielonek, starej wsi podkrakowskiej w dolinie rz. Białuchy, gdzie zachowało się wiele drewnianych chat i gotycki kościół z XVI w. Mijamy Zielonki (3,0 km) i jedziemy dalej u podnóża wsch. stoku doliny. Terasa aluwialna na tym odcinku jest szeroka, płaska, wzniesiona na wys. 245 m, zajęta przez łąki i pola orne. Zbocza doliny łagodnie przechodzą w wierzchowinę osiągającą tu ok. 280 m npm. Z prawej strony mijamy dwa małe kamieniołomy. Jadąc dalej widzimy po lewej stronie położoną na wzgórzu wieś Giebułtów, a za nią na stoku las giebułtowski. Po 1,5 km docieramy do wsi Januszowice. Białucha podchodzi w tym miejscu w pobliże skalistego brzegu doliny. Droga biegnie pod wysoką skałą z licznymi kawernami i grotami. Z lewej strony mijamy XIX-wieczny młyn, a za nim po 300 m droga rozwidla się. Skręcamy w lewo, mijamy drugi młyn i po 600 m skręcamy w prawo, w dolinę Korzkiewki. Uroczą tą dolinką dojeżdżamy do parku w Korzkwi (10,0 km) pod ruiny zamku (dworu obronnego). Warto tu również zwiedzić barokowy kościół położony na przeciwległym wzgórzu.

Z dolinki korzkiewskiej podchodzimy stromą drogą biegnącą w kierunku pn.-zach. do Grębynic, położonych na skłonie wierzchowiny (360 m). Dalsza droga wiedzie wierzchowiną jurajską między doliną Prądnika a doliną Korzkiewki. Z Grębynic jedziemy 1,5 km do Maszyc. Tu droga skręca w lewo i prowadzi 300 m przez wieś, po czym kieruje się na pn., by po 1,5 km doprowadzić nas do Smardzowic (14,5 km). Jadąc tym odcinkiem podziwiać możemy z góry skalistą, zalesioną dolinę Prądnika objętą na tym odcinku granicami Ojcowskiego Parku Narodowego. W Smardzowicach warto zwiedzić neogotycki kościół.

Ze Smardzowic drogą wierzchowinową docieramy do Skały. Dojeżdżamy do rynku, przy którym stoi XIV-wieczny kościół, po czym kierujemy się drogą prowadzącą na wsch. do Nowej Wsi. Tu skręcamy w lewo i po 800 m docieramy do dolinki rz. Minożki, w której rozbudowała się wieś Minoga. Po zwiedzeniu kościoła z XVIII w. i zdewastowanego dworu z XIX w., położonego w rozległym parku, jedziemy koło cmentarza aleją na wsch., by dotrzeć do drogi głównej, biegnącej równolegle do rz. Minożki. Po 5 km dojeżdżamy do Iwanowic (29,0 km), wsi położonej w miejscu, którym dolina Minożki łączy się z doliną Dłubni.

Stąd szosą przez Maszków, Michałowice, Węgrzce wracamy do Prądnika Czerwonego (52,0 km).


Trasa 41

Punkt wyjazdowy J: Prądnik Biały - Zielonki- Prądnik Korzkiewski - Prądnik Czajowski - Ojców - Wola Kalinowska - Sąspów - Jerzmanowice - Kraków, 50 km

Na trasie dolny i środkowy odcinek doliny Prądnika, górny odcinek doliny Sąspowskiej, liczne zabytki architektury, rez. brzozy ojcowskiej w Hamerni, groty, skałki i piękne krajobrazy Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wyjeżdżamy z Prądnika Białego na pn. i doliną Białuchy jedziemy przez Zielonki, Januszowice, Korzkiew Dolną do mostu na Białusze (9,0 km) obok którego znajduje się XIX-wieczny młyn. Po przejechaniu mostu wjeżdżamy w aleję grabową, przecinającą w poprzek dolinę. Na końcu alei skręcamy koło Hamerni w prawo, na Szlak Orlich Gniazd (zn. czerwone). W tym miejscu rzeka płynąca doliną zmienia nazwę z Białuchy na Prądnik. (Dolny odcinek Prądnika od Hamerni do ujścia nosi nazwę Białucha, były tu ongiś papiernie. Arkusze papieru suszono rozkładając je na nadrzecznych łąkach, stąd wzięła się nazwa Białucha). Koło Hamerni, przy szlaku czerwonym znajduje się rez. brzozy ojcowskiej (Betula oycoviensis). Jedziemy dalej doliną, za zn. czerwonymi w kierunku Ojcowa (16,0 km). Dolina na tym odcinku jest dość szeroka, płaskodenna, o wysokich zboczach z rzadkimi drobnymi skałkami. W Prądniku Korzkiewskim widnieje wysoka skałka zboczowa z krzyżem na szczycie, a u jej podstawy wciska się w grotę chata, do dziś zamieszkana. Mijamy grupę drewnianych chat i XIX-wieczny młyn. Nieco dalej, z lewej strony znajduje się grupa skałek zboczowych tzw. Skały Cygańskie z Latarnią Twardowskiego i Młynarskimi Ścianami. Stąd już niedaleko do granicy Ojcowskiego Parku Narodowego. Dno doliny za młynem nieco się poszerza, lecz stoki stają się wyższe i bardziej strome.

Po 1 km stajemy przed skalistym wejściem do Ojcowskiego Parku Narodowego (19,0 km). W tym miejscu dolina zwęża się do 60 m i tworzy bramę skalną, której wsch. bastion stanowi Skała Łaskawiec, zach. zaś - Bukowa Skała. Od tego miejsca stoki doliny stają się strome, z licznymi skałami. Tuż za Skałą Łaskawiec, po prawej stronie znajduje się grota, a w niej kaplica. Przejeżdżamy przez przysiółek Prądnika Korzkiewskiego, położony pod wysokimi, przewieszającymi się skałkami Za nim dolina nieco się poszerza. Jedziemy dnem płaskiej doliny 800 m do widocznej przed nami skały Wieża, naprzeciw której znajduje się wejście do Wąwozu Stodoliska, którego strzeże Sucza Skała, a pod nią bije duże źródło. Wąwóz Stodoliska, obok którego przejeżdżamy, jest to skalista, krótka, lecz głęboka dolinka, w której znajduje się grota Tunel (Dziurawiec).

Jedziemy dalej dnem doliny obok młyna Kopcińskich, mijając z prawej strony grupę skalną Ogrojec. Nieco dalej wznosi się skała Malarzówka, a pod nią budynki domu starców Caritas. Za ośrodkiem skręcamy w lewo, by pod wysoką Wójtową Skałą dotrzeć do Prądnika Czajowskiego, w którym zachowało się kilka XIX-wiecznych chat z oryginalnymi ganeczkami. Mijamy z prawej strony Puchaczą Skałę i położony między nią a Górą Okopy Wąwóz Smardzowicki, przejeżdżamy mostek na Prądniku i podjeżdżamy pod Wąwóz Korytania, u wylotu którego wznoszą się skały: Sobótka i Kośniowa Skała. (Wąwóz ten jest rezerwatem ścisłym!). Jadąc dalej zobaczymy z prawej strony Górę Okopy, a w niej duży otwór groty Okopy Wielka Dolna, natomiast tuż przed sobą z prawej strony porośniętą lasem Górę Koronną z urwiskami Rękawicy. Naprzeciw Góry Koronnej, po zach. stronie doliny wznoszą się bastiony Krakowskiej Bramy, jednego z najpiękniejszych tworów przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego. Zwiedzamy dolinkę Za Krakowską Bramą i boczną drogą prowadzącą zach. brzegiem Prądnika jedziemy pod pstrągarnię. Z prawej strony widoczny jest u wylotu dolinki Wrześniak skała Igła Deotymy, willa "Korona", a nad nią Panieńskie Skały i Ostrogi.

Za pstrągarnią, z lewej strony uchodzi do doliny Prądnika Dolina Sąspowska. Przejeżdżamy przez mostek na Sąspówce, podjeżdżamy pod stary młyn Bosaka, a stąd przez Ojców docieramy do Góry Zamkowej, zwiedzić ruiny XIV-wiecznego zamku. Z zamku podjeżdżamy do ośrodka na Złotej Górze i stąd po ok. 1 km docieramy do granicy Ojcowskiego Parku Narodowego koło Woli Kalinowskiej.

Dojeżdżamy do pierwszych domów tej wioski i skręcamy na polną drogą w lewo, która sprowadza nas do Doliny Sąspowskiej. Obok potoku Sąspówka jedziemy ok. 300 m w górę do ujścia Wąwozu Koziarnia, zwiedzić dużą grotę Koziarnia, znajdującą się w prawej, przywylotowej skałce. Dalsza droga (bardzo zła!) prowadzi dnem doliny koło dużego wywierzyska do wsi Sąspów (24,0 km). W tej starej wsi zachowało się wiele XVIII- i XIX-wiecznych chat krakowskich, w skałkach duże groty, a obok główne źródło Sąspówki. Dojeżdżamy przez Sąspów do drogi Jerzmanowice-Ojców, w miejscu gdzie po pn. stronie drogi stoją dwie XVIII-wieczne chaty drewniane bardzo ciekawie wkomponowane w krajobraz. Drogą tą kierujemy się na zach. do szosy E 22, by stąd przez Lepiankę, Murownię (26,0 km), Biały Kościół, Modlnicę wrócić do miasta (50 km).


Trasa 42

Punkt wyjazdowy J: Prądnik Biały - Zielonki - Ojców - Grodzisko - Pieskowa Skała - Sułoszowa - Przeginia - Jerzmanowice - Murownia - Kraków, 68 km

Na trasie dolina Prądnika, zabytki architektury w Ojcowie i Jerzmanowicach, wzgórze Grodzisko oraz zamek Pieskowa Skała.

Wyjeżdżamy z Prądnika Białego jak w trasie 41. Jedziemy dnem doliny Białuchy, a potem Prądnika pod zamek ojcowski (17,0 km). Po zwiedzeniu wzgórza zamkowego, dnem doliny, koło przysiółka Opalówki, po 2 km dojeżdżamy do skrzyżowania dróg pod Grodziskiem. Z prawej strony podziwiać możemy wznoszące się przy drodze skałki: Pochylce i Skamieniałego Wędrowca (19,5 km), po czym koło młyna skręcamy na ścieżkę stokową (bez rowerów), prowadzącą do położonego na skale kościółka na Grodzisku, zbudowanego na miejscu XIII-wiecznego grodu Henryka Brodatego. Zwiedzamy barokowy kościółek i pustelnię bł. Salomei, oglądamy widok roztaczający się z tego miejsca na duży odcinek doliny Prądnika i schodzimy do szosy, którą jedziemy dalej pod urwiskami góry. Po ok. 1 km znajdziemy się u wylotu bocznej dolinki - Doliny Zachwytu. 500 m dalej położony jest przysiółek Młynnik (22,0 km), u wylotu dolinki o tej samej nazwie. Z Młynnika jedziemy do Pieskowej Skały. Na odcinku między Grodziskiem a Pieskową Skałą charakter doliny Prądnika bardzo się zmienia: stoki są niższe, mniej strome, niewiele tu też skałek zboczowych. Dopiero koło Pieskowej Skały (24,0 km) odsłania się duży kompleks skalny: Skały Wernyhory, Maczuga Herkulesa oraz skałki, na których w XIV w. zbudowano zamek.

Po zwiedzeniu zamku i jego otoczenia kierujemy się koło stawów pod zamkiem na pn. zach., do Sułoszowej (25,5 km). Dojeżdżamy do pierwszych zabudowań. Ta część wsi, rozbudowana w pobliżu źródeł Prądnika, to jeden z uroczych zakątków doliny Prądnika. XIX-wieczne drewniane chaty, wkomponowane w skaliste zbocza doliny, porosłe starodrzewem, tworzą malowniczy zespół. We wsi zachowało się wiele cennych zabytków budownictwa wiejskiego, m.in. tzw. okoły. Mijamy źródła Prądnika zniszczone przez betonową obudowę i obok kościoła wjeżdżamy na wierzchowinę jurajską. Jedziemy nią przez 9 km wśród zabudowań Sułoszowej i docieramy do szosy E 22 (koło Sieniczna) (38,0 km), którą przez Jerzmanowice i Murownię (68,0 km), jadąc na pd. wsch. wracamy do Krakowa.


Trasa 43

Punkt wyjazdowy J: Prądnik Biały - Tonie - Pękowice - Giebułtów - Januszowice - Korzkiew - Owczary - Dolina Naramki - Wola Zachariaszewska - Bibice - Witkowice - Prądnik Biały, 25 km

Na trasie dolina Korzkiewki, dolina Naramki, XIX-wieczne forty austriackie, zabytki architektury w Giebułtowie, Korzkwi, piękne lasy.

Z Prądnika Białego ul. Opolską dojeżdżamy do ul. Łokietka, a nią do Toń. Przy końcu tej dawnej wsi (dziś część Krakowa) skręcamy w prawo, na drogę Tonie - Zielonki i docieramy do Szlaku Orlich Gniazd (zn. czerwone), który przez Pękowice, koło fortów austriackich doprowadza nas do Giebułtowa (7,0 km). Drogą między Pękowicami a Giebułtowem prowadzi garbem między doliną Prądnika a doliną Sudołu. Roztacza się z niej piękny widok na Kraków i jego okolice. W Giebułtowie, po zwiedzeniu gotyckiego kościoła, zjeżdżamy do doliny Prądnika, do drogi Kraków - Skała. Jedziemy nią ponad 1 km, skręcamy w lewo, na drogę, która doprowadza do ruin zamku w Korzkwi (11,0 km), w której warto też zwiedzić park podworski ze starodrzewem oraz XVII-wieczny kościół położony na wzgórzu.

Opuszczamy Korzkiew drogą, która od zamku prowadzi na wsch., do szosy Kraków - Skała. Szosą tą jedziemy 1,2 km na pn., do wsi Owczary (15,0 km), po czym zjeżdżamy do doliny Naramki, której wsch. stoki porastają lasy, a wśród nich bieleją skalki jurajskie. Jedziemy w dół doliny, z lewej strony mijamy grupę wysokich skałek zboczowych, u stóp których znajdują się stare drewniane chaty, malowniczo położone nad strumieniem.

Po 1,2 km docieramy do skrzyżowania dróg, skręcamy w lewo i przejeżdżamy mostek na Naramce, za którym droga wznosi się na wierzchowinę. Z lewej strony znajduje się tu duże odsłonięcie margli kredowych, w których znaleźć można jeżowce. Dojeżdżamy do Woli Zachariaszewskiej (18,0 km). Koło pętli MPK skręcamy na drogę wiejską, biegnącą na pd. Wyprowadza nas ona na wierzchowinę. Drogą wierzchowinową jedziemy 2,5 km do dolinki, w której rozbudowała się wieś Bibice. Dojeżdżamy pod lasek w Bibicach (21,0 km), położony na stromym stoku, w którym zachowały się duże fragmenty okopów z czasów II wojny światowej. Ok. 1 km dalej, koło pętli MPK, skręcamy na drogę do Zielonek, jedziemy nią na wzgórze 292, pod Fort Zielonki. Z tego miejsca widoczne są duże obszary wierzchowiny i cały Kraków. Spod fortu zjeżdżamy na pd., by przez Witkowice wrócić do Prądnika Białego (25,0 km).


Trasa 44

Punkt wyjazdowy J: Prądnik Biały - Zielonki - dolina Korzkiewki - Smardzowice - Ojców - Dolina Sąspowska - Wąwóz Jamki - Czajowice - Grota Łokietka - Czajowice Murownia - Szyce - Kraków, 42 km

Na trasie dolina Korzkiewki oraz część Ojcowskiego Parku Narodowego, zabytki architektury w Korzkwi, Ojcowie, liczne skałki, groty, wąwozy, piękne lasy i widoki.

Z Prądnika Białego przez Zielonki i Januszowice jedziemy do Korzkwi (10,0 km), po czym koło XVII-wiecznego kościoła i cmentarza skręcamy lewo na polną drogę, która doprowadza nas do doliny Korzkiewki. W tym miejscu dolina załamuje się pod kątem prostym. Przejeżdżamy pod małymi skałkami do dużego wywierzyska położonego z prawej strony, skąd krętą dolinką, której stoki porosłe są zaroślami dochodzimy do źródła Korzkiewki. 500 m za źródłem dojeżdżamy do drogi Cianowice - Smardzowice. Drogą obok lasu i kościoła w Smardzowicach (15,0 km) jedziemy na pn., zach., do granicy Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wjeżdżamy w las. Droga nasza schodzi stromo w dolinę Prądnika. Przez piękne lasy ojcowskie, obok przysiółka Czyżówki docieramy do parku w Ojcowie (18,0 km). Po zwiedzeniu Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. W. Szafera, wchodzimy na górę zamkową, by obejrzeć ruiny XIV wiecznego zamku Kazimierza Wielkiego. Spod zamku jedziemy na pd. przez Ojców do Doliny Sąspowskiej. Wjeżdżamy w tę dolinę, 200 m na prawo uchodzi do niej wąwóz Błotny Dół, w którym w czasie powstania 1863 r. położony był obóz A. Kurowskiego. Głęboką, zalesioną doliną dojeżdżamy do skalnej bramy Wąwozu Jamki, przez którą wchodzimy do głębokiego wąwozu porosłego starodrzewem i po 2 km docieramy do granicy Ojcowskiego Parku Narodowego. Stąd zaś brzegiem lasu, obok zabudowań folwarku, dochodzimy do skrzyżowania dróg w Czajowicach.

Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, na drogę, która doprowadza nas do Groty Łokietka (25,0 km). Po zwiedzeniu groty tą samą drogą przez Czajowice, obok ostańca wierzchowinowego docieramy do szosy E 22. Szosą tą, mijając po drodze Murownię, Bialy Kościół, Wielką Wieś i Szyce wracamy do Krakowa (42,0 km).


Trasa 45

Punkt wyjazdowy J: Prądnik Biały - Tonie - Modlnica - Tomaszowice - Ujazd - Dolina Kluczwody - Biały Kościół - Kraków, 23 km

Na trasie skalista, porośnięta bujnymi lasami Dolina Kluczwody, zabytki architektury w Modlnicy i Tomaszowicach, rozlegle widoki na Rów Krzeszowicki, Garb Tenczyński i Kraków.

Wyjeżdżamy z miasta ul. Łokietka w kierunku pn., do wsi Tonie (dziś część Krakowa).Tu zaczyna się żółty szlak turystyczny. Za zn. szlaku kierujemy się na drogę prowadzącą do Trojadyna. Szlak żółty wyprowadza nas w kierunku pn.-zach., na polną drogę, którą docieramy do szosy E 22. Przecinamy szosę, jedziemy w kierunku zach. do Modlnicy (6,5 km), gdzie warto zwiedzić dawny dwór Konopków z XVIII w. (obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego), park podworski oraz drewniany kościółek z XVII w.

Za kościołem wjeżdżamy na drogę prowadzącą do Tomaszowic. Przed Tomaszowicami warto skręcić w boczną dróżkę, która zaprowadzi nas do małej jurajskiej Doliny Podskalańskiej. Można tu odpocząć pod skałkami, w cieniu pięknych drzew. Po zwiedzeniu Doliny Podskalańskiej wracamy tą samą drogą do Tomaszowic, gdzie opuszczamy szlak żółty. Zwiedzamy otoczenie dworu, po czym drogą prowadzącą na zach. dojeżdżamy do wsi Ujazd (9,5 km), położonej nad potokiem Kluczwoda. We wsi warto zwiedzić fragmenty klasycystycznego dworu i pozostałości po pięknym ongiś parku i stawach rybnych.

Dalej, złą drogą biegnącą obok potoku Kluczwoda dojeżdżamy do jazu. Ok. 100 m w prawo od jazu zobaczyć można interesujące odsłonięcie margli kredowych z licznymi skamieniałościami. Tuż za jazem rozpoczyna się Dolina Kluczwody. Z prawej strony mamy ciekawe odsłonięcie geologiczne jurajskich wapieni płytowych, z ogromnymi bułami krzemiennymi, nad którymi leżą typowe wapienie skaliste. Po obejrzeniu tego odsłonięcia warto również wejść w wąwozik uchodzący do doliny tuż za gospodarstwem, znajdującym się za wspomnianą odkrywką geologiczną. W wąwoziku tym, w odległości ok. 60 m od jego wylotu zachował się olbrzymi głaz narzutowy, granit rapakiwi, wys. ponad 3 m, który jest jednym z największych znanych narzutniaków (eratyków) w okolicach Krakowa.

Jedziemy dalej dnem doliny pod wysokimi, skalistymi zboczami. Po lewej stronie na zboczu doliny rozbudowała się urocza wioska Gacki. Dalej doliną trudno jest jechać, prowadząc więc rowery idziemy ścieżką obok potoku, który trzeba w kilku miejscach przechodzić w bród. Dolina Kluczwody staje się coraz piękniejsza, jej skaliste zbocza porośnięte są bujnymi lasami. W środkowej części doliny, w miejscu gdzie dochodzi do niej boczna dolinka prowadząca od Wielkiej Wsi, na skałce zboczowej zobaczyć można nikłe szczątki murów obronnych małego XIV-wiecznego zameczku.

Po 3 km dochodzimy do miejsca, gdzie Dolina Kluczwody łączy się z boczną Dolinką Żelkowską (13,5 km). Od tego miejsca podchodzimy 800 m stromą drogą asfaltową biegnącą do Białego Kościoła, by szosą E 22 przez Modlnicę wrócić do Krakowa (28,0 km).


Trasa 46

Miechów - Racławice - Wrocimowice - Dalewice - Rzędowice - Proszowice - Jakubowice - Pławowice - Hebdów - Wawrzeńczyce - Igołomia - Kraków, 63 km

Na trasie Wyżyna Miechowska między Miechowem a Proszowicami, Racławice Kościuszkowskie, zabytki architektury w Proszowicach, Jakubowicach, Pławowicach, Hebdowie i Igołomi.

Wyjeżdżamy ze st. PKP w Miechowie, po zwiedzeniu rynku i położonego obok kościoła i klasztoru Bożogrobców z XIII w. opuszczamy miasto szosą biegnącą na wsch., falistą wyżyną lessową, przez Bukowską Wolę, Kalinę-Rędziny do dużego kompleksu lasów mieszanych, aby przez Klonów dotrzeć do Racławic (18,0 km). Na skrzyżowaniu dróg w Racławicach skręcamy w prawo. Jedziemy 2 km dolinką potoku Dziurdziówka pod modrzewiowy kościół z pocz. XVI w., skąd kierujemy się dalej do Kopca Kościuszki, usypanego na wzgórzu Zamczysko. Warto wejść na kopiec mający kształt piramidy, aby obejrzeć pola, na których stoczono w 1794 r. bitwę pod Racławicami (między Racławicami a Janowiczkami).

Po zwiedzeniu Racławic jedziemy drogą na pd. do Wrocimowic, stąd zaś przez Lelowice do Radziemic (20,0 km) położonych w dolinie rzeczki Ścieklec. Dalej trasa nasza prowadzi na pd. do Dalewic. Z Dalewic jest tylko 2 km do Rzędowic, rodzinnej wsi Bartosza Głowackiego, bohatera spod Racławic. Z Rzędowic szeroką podmokłą doliną, przez Mąkocice docieramy do Proszowic (27,0 km), położonych w dolinie Szreniawy. Z rynku ul.1 Maja jedziemy na wsch. do Jakubowic (29,0 km). Tu na wysokim brzegu Szreniawy wznosi się piękny XVI-wieczny dwór. Od dworu kierujemy się na pd. i po 2 km dojeżdżamy do wsi Żębocin, w której zachował się bardzo cenny kościółek z XIII w.

Dalej trasa nasza prowadzi na wsch., przez Kowale, brzegiem szerokiej, podmokłej doliny Szreniawy do Pławowic, w których warto zwiedzić klasycystyczny pałac Morstinów, otoczony rozległym parkiem krajobrazowym. Z Pławowic kierujemy się na pd., by przez Gruszów dojechać do barokowego kościoła i klasztoru w Hebdowie (43,0 km). Spod klasztoru szosą nadwiślańską przez Nowe Brzesko, Wawrzeńczyce, Igołomię, Wyciąże i Mogiłę wracamy do Krakowa (68,0 km).


Trasa 47

Miechów - Jaksice - Czaple Wielkie - Czaple Małe - Wysocice - Iwanowice - Michałowice - Prądnik Czerwony, 48 km

Na trasie zach. część Wyżyny Miechowskiej, fragment doliny Szreniawy i doliny Dłubni. Romański kościół w Wysocicach, XVIII-wieczny kościół drewniany w Iwanowicach, rez. stepowy Złota Góra.

Od st. PKP Miechów jedziemy na pd. wąską, głęboką dolinką wyciętą w skałach kredowych, przez wieś Komorów. Po 2 km osiągamy dolinę Szreniawy. Jedziemy dnem doliny równolegle do torów kolejowych, u stóp stromych wsch. zboczy przez wieś Kamieńczyce, oglądając po drodze duże odsłonięcia margli kredowych. Na końcu wsi skręcamy w prawo, przejeżdżamy przez most na Szreniawie i jedziemy wzdłuż zach. brzegu doliny 2,5 km przez Jaksice (w pobliżu ścisły rez. stepowy Złota Góra) i Przecławice (6,0 km) do skrzyżowania dróg. Tu skręcamy w prawo, na drogę do Czapli Wielkich, która prowadzi głęboką dolinką przez niewielki las na wierzchowinę. Po 1,5 km, koło leśniczówki droga nasza skręca na pd., by po 1,2 km doprowadzić do Czapli Wielkich i po dalszych 2 km do Czapli Małych (11,0 km). W Czaplach Małych warto zwiedzić zaniedbany XIX-wieczny dwór, przed nim staw w otoczeniu parku.

Spod dworu kierujemy się na pd. zach., przez przysiółek Wiktorówka, by przez las porastający stoki doliny Dłubni dojechać do Wysocic (16,0 km). Tu warto zwiedzić cenny kościół romański. Dalej przez Iwanowice i Maszków, przełomowym odcinkiem rz. Dłubni, docieramy do Michałowic, a stąd przez Węgrzce do Prądnika Czerwonego (48,0 km).


Trasa 48

Słomniki - Prandocin - Łętkowice - Czechy - Niegardów - Koniusza - Łyszkowice - Czulice - Górka Kościelnicka - Kościelniki - Pleszów - Kraków, 46 km

Na trasie Wyżyna Miechowska między Słomnikami a Krakowem, liczne zabytki architektury, m.in. kościół romański w Prandocinie, modrzewiowy kościół z XVII w. w Górce Kościelnickiej, pałac z XVIII w. w Kościelnikach.

Ze st. PKP Słomniki Miasto dojeżdżamy do rynku w Słomnikach, by zwiedzić to interesujące miasto. Ze Słomnik jedziemy szosą E 7 przez 2,5 km na pn. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo i prostą drogą po 1 km dojeżdżamy do jednego z najstarszych kościołów na ziemi krakowskiej w Prandocinie(5,0 km).Dalej trasa nasza prowadzi na wsch., lekko falistym terenem do Łętkowic, położonych w dolinie dopływu rzeczki Ścieklec. W Łętkowicach (11,0 km) skręcamy na pd.,by przez Żabieniec, Wierzbice, Piotrkowice Wielkie, Czechy i Niegardów (21,0 km) dotrzeć do Przesławic. Ten odcinek drogi prowadzi przez 3 km wierzchowiną, a przez dalsze 7 km szeroką doliną Szreniawy.

W Przesławicach opuszczamy drogę główną, skręcamy na pd. i jedziemy do Koniuszy (22,5 km), gdzie warto zwiedzić barokowy kościół i obejrzeć kamienny stół - pamiątkę po Tadeuszu Kościuszce. Z Koniuszy kierujemy się drogą na pd.-zach., biegnącą przez falistą wierzchowinę Wyżyny Miechowskiej pociętej głębokimi dolinami, pozbawionej lasów. Trasa nasza prowadzi przez łyszkowice, przecina linię kolejową (kolej wąskotorowa), szosę Kraków - Proszowice, po czym przez wsie Wronin i Czulice doprowadza do Górki Kościelnickiej (34,0 km). W Górce Kościelnickiej, po zwiedzeniu XVII-wiecznego kościoła podjeżdżamy 1 km do Kościelnik, aby obejrzeć pałac z XVIII w., otoczony parkiem krajobrazowym. Z Kościelnik przez Wyciąże, Pleszów i Mogiłę dojeżdżamy do Krakowa (46,0 km).


Trasa 49

Kłaj - Targowisko - Książnice - Pierzchowiec - Pierzchów - Nieznanowice - Gdów - Kunice - Dobczyce - Brzączowice - Zakliczyn - Łyczanka - Świątniki Górne - Wrząsowice - Swoszowice - Borek Fałęcki, 56 km

Na trasie odcinek doliny rz. Raby, zapora wodna w Dobczycach, liczne zabytki architektury w Gdowie, Dobczycach, Zakliczynie.

Od st. PKP w Kłaju jedziemy na pd., przez Targowisko do Książnic (7,0 km). Trasa prowadzi płaskimi terenami aluwialnej terasy Raby. Z lewej strony, za Rabą widoczny jest brzeg Pogórza Bocheńskiego, a za nim wsie: Chełm i Siedlec. Za Książnicami zjeżdżamy 1 km w lewo do Pierzchowca, w którym urodził się gen. Jan H. Dąbrowski, po czym przez Pierzchów wracamy do szosy głównej, która biegnie płaskimi terenami do Gdowa (15,0 km). Po drodze obserwować można krajobraz szerokiej w tym miejscu doliny Raby oraz położone po drugiej stronie rzeki Pogórze Karpackie i Beskid Wyspowy.

Od Gdowa trasa nasza prowadzi aż do Dziekanowic (22,0 km) pod stromym brzegiem wysokiej terasy Raby. Dolina Raby na tym odcinku zwęża się, a koło Dobczyc osiąga szer. ok. 1 km. W tym miejscu, na wysokości ruin gotyckiego zamku królewskiego w Dobczycach buduje się zaporę i zakłady uzdatniania wody dla Krakowa. Warto podjechać do położonych obok trasy Dobczyc i wejść na wzgórze zamkowe, aby spojrzeć z góry na ten wielki plac budowy. Za parę lat będzie tu duże jezioro zaporowe.

Z Dobczyc wracamy do szosy Bochnia - Myślenice i jedziemy nią 4 km do Brzączowic (28,0 km), gdzie skcęcamy w prawo i kierujemy się do Zakliczyna (32,0 km), by zwiedzić XVIII-wieczny drewniany kościółek. Od kościoła jedziemy 2 km do Czechówki, po czym skręcamy w lewo, by drogą biegnącą wzgórzem między dwiema dolinami dojechać przez Łyczankę do Świątnik Górnych (41,0 km). Droga od Dobczyc przez Brzączowice, Zakliczyn do Świątnik Górnych wznosi się powoli od doliny Raby położonej na wys. 235 m do wys. 400 m koło Świątnik Górnych. Ten odcinek trasy, pod względem widokowym, należy do najpiękniejszych w tej części Pogórza Wielickiego.

Ze Świątnik Górnych drogą przez Wrząsowice i Swoszowice dojeżdżamy do Borku Fałęckiego (56,0 km).


Trasa 50

Szarów - Brzezie - Świątniki - Krakuszowice - Niegowić - Pierzchów - Pierzchowiec - Książnice - Siedlec - Wieruszyce - Łapanów - Zegartowice - Bigorzówka - Raciechowice - Dobczyce - Dziekanowice - Wieliczka, 62 km

Na trasie otoczenie doliny rz. Raby między Dobczycami a Bochnią, brzegowe partie Beskidu Wyspowego, dolina rz. Stradomki, pomnik gen. Jana H. Dąbrowskiego w Pierzchowcu, kamień "Grzyb" w Bigorzówce, liczne zabytki architektury w Dobczycach, Dziekanowicach i Wieliczce.

Od st. PKP Szarów jedziemy na pd. przez Dąbrowę do Brzezia (3,0 km), gdzie warto zwiedzić nowy oryginalny kościół, grobowiec hr. Ciołek-Żeleńskich i obejrzeć rozległy widok na Puszczę Niepołomicką. Z Brzezia droga prowadzi przez Świątniki i Szczytniki do Krakuszowic (7,0 km). Na początku tej rozproszonej wsi znajduje się prehistoryczny kopiec. Po zwiedzeniu kopca jedziemy w dół do położonej 2 km dalej wsi Niegowić, gdzie warto zwiedzić drewniany kościół z XVIII w. - znane miejsce odpustowe. 0d kościoła trasa nasza prowadzi wiejską drogą, płaskim dnem szerokiej doliny Raby przez Świdówkę do szosy Gdów - Bochnia (11,5 km). Przekraczamy szosę, przejeżdżamy przez Pierzchów, by dotrzeć do Pierzchowca (13,0 km), położonego nad Rabą, rodzinnej wsi gen. Jana H. Dąbrowskiego. Tu na skarpie Raby wzniesiono w 1872 r. pomnik ku czci tego wielkiego Polaka.

Z Pierzchowca jedziemy 1 km na pn., do szosy głównej, nią zaś przez 2 km do Książnic i Siedlca (16,0 km), po czym skręcamy na pd. Dalsza trasa prowadzi doliną rz. Stradomki, która przecina zach. część Pogórza Bocheńskiego. Mijamy liczne wsie: Nieszkowice, Stradomkę, Dąbrowicę, Chrostową, Wolę Wieruszycką i dojeżdżamy do Wieruszyc, gdzie warto obejrzeć zabezpieczony niedawno dwór obronny z XVI w. Od dworu jedziemy do skrzyżowania dróg w Ubrzeżu (28,5 km), skręcamy w prawo i docieramy do Łapanowa. Po zwiedzeniu kościoła w Łapanowie udajemy się drogą na zach., doliną rz. Stradomki, przez Grabie do Zegartowic (38,0 km). Z drogi głównej w Zegartowicach skręcamy w prawo do przysiółka Bigorzówka, by zobaczyć oryginalny pomnik przyrody - Kamień "Grzyb".

Wracamy do drogi głównej, jedziemy nią 500 m do skrzyżowania, po czym opuszczamy dolinę rz. Stradomki i wyjeżdżamy na wierzchowinę stanowiącą podnóże Beskidu Wyspowego.1,5 km od skrzyżowania przy drodze, we wsi Komorniki (41,0 km) warto zwiedzić klasycystyczny dwór. 1,5 km dalej położona jest na wierzchowinie wieś Raciechowice (42,5 km). Jadąc do niej warto zwrócić uwagę na piękne widoki, jakie roztaczają się w kierunku pd., na Beskid Wyspowy. We wsi natomiast warto zwiedzić XVIII-wieczny drewniany kościół, dwór i spichlerz.

Z Raciechowic drogą obok Krzyworzeki jedziemy w dół doliny, po 2 km docieramy do Dobczyc (48,0 km), skąd szosą przez Gdów lub Dziekanowice dojeżdżamy do st. PKP Wieliczka-Rynek (62,0 km).


Copyright © 198? by Wydawnictwo Kraj (??)
Zoceerował Jarek Strzałkowski (js@onet.pl)
Opracował i zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) 1999
    7.10.99 11:44