Trasy rowerowe wokół Krakowa wg J. Małeckiego

SEKTOR V (Pogórze Wielickie - część wsch. i Nizina Nadwiślańska)


Trasa 31

Punkt wyjazdowy G: Prokocim - Bieżanów - Śledziejowice - Podłęże - Staniątki - Niepołomice - Pasternik - Grabie - Brzegi - Przewóz - Rybitwy - Płaszów, 45 km

Na trasie zach. obrzeża Puszczy Niepołomickiej, piękne krajobrazy powiśla między Bieżanowem a Niepołomicami oraz zabytkowe obiekty w Staniątkach i Niepołomicach.

Wyjeżdżamy spod kościoła w Prokocimiu ul. Bieżanowską na wsch., prowadzącą do Bieżanowa. Po drodze mijamy z prawej strony rozbudowywujące się osiedla Pogórza: Prokocim Nowy i Nowy Bieżanów. W Bieżanowie,(4,0 km) przy skrzyżowaniu dróg stoi pomnik ofiar z I i II wojny światowej, późnorenesansowy kościół i XIX-wieczny pałac w parku. Po zwiedzeniu tych obiektów można ulicami: Szwabowskiego, Ćwika, Drożdżową i Bogucicką dojechać do przysiółka Kaim, położonego pod wzgórzem, na którym znajduje się obelisk postawiony w miejscu, do którego dotarły wojska rosyjskie w czasie I wojny światowej. Jest to zarazem dobry punkt widokowy na Kraków, Nową Hutę i Wieliczkę.

Spod kościoła w Bieżanowie jedziemy na wsch. przez wieś Czarnochowice do Śledziejowic.(8,5 km) Tu warto obejrzeć klasycystyczny dwór otoczony wspaniałym ongiś parkiem. Ze Śledziejowic trasa nasza prowadzi dalej do Kokotowa, a stąd do Węgrzec Wielkich.(10,5 km) Droga z Bieżanowa do Węgrzec Wielkich biegnie wyższą terasą wiślaną na wys. 220 m, między polami i sadami. Roztacza się z niej ładny widok na Nizinę Nadwiślańską. Z Węgrzec Wielkich jedziemy przez Bałachówkę i Podłęże do Staniątek,(18,5 km) gdzie znajduje się wczesnogotycki kościół i klasztor benedyktynek - bardzo cenny zabytek architektury, który należy koniecznie zobaczyć.

Spod klasztoru kierujemy się dalej za zn. niebieskimi szlaku turystycznego na pn. Przejeżdżamy przez tory kolejowe i docieramy do zach. brzegu Puszczy Niepołomickiej, po czym przez las koło Kozich Górek i ośrodka wypoczynkowego dojeżdżamy do rynku w Niepołomicach.(24,5 km) Z rynku jedziemy ul. Kościuszki, Młyńską i Grunwaldzką do wzgórza Wężowa Góra, na którym usypano z okazji 550 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem Kopiec Grunwaldzki. Z tego miejsca widoczna jest rozległa Nizina Nadwiślańska, zajęta przez podmokłe łąki, starorzecza l Wisły i pola uprawne, na której rozsiane są wioski i przysiółki otoczone kępami drzew.

Spod Kopca Grunwaldzkiego, przez podmokłe łąki prowadzi nas dalej szlak żółty. Przejeżdżamy przez dawną wioskę Pasternik (30,5 km) (dziś część Niepołomic) i dojeżdżamy do kościoła we wsi Grabie,(32,5 km) gdzie opuszczamy zn. żółte. Po zwiedzeniu drewnianego kościółka z XVIII w., otoczonego starymi drzewami, jedziemy dalej w pobliżu wałów wiślanych, krętymi drogami przez Szczurów, Brzegi, Przewóz, Rybitwy do Lasówki. Tu warto obejrzeć austriacki Fort Lasówkę. Spod fortu dojeżdżamy do ul. Przewóz, którą udajemy się do Płaszowa.(45,0 km)


Trasa 32

Punkt wyjazdowy G: Prokocim - Wieliczka - Przebieczany - Bodzanów - Słomiróg - Zagórze - Brzezie - Dąbrowa - Niepołomice - Zabawa - Wieliczka - Bogucice - Kaim - Bieżanów Nowy - Prokocim, 57 km

Na trasie wsch. część Pogórza Wielickiego i część zach. Puszczy Niepołomickiej, liczne zabytki architektury w Wieliczce, Bodzanowie i Niepołomicach.

Wyjeżdżamy spod kościoła w Prokocimiu główną szosą prowadzącą do Wieliczki, a stąd do Przebieczan,(10,0 km) po czym wjeżdżamy na boczną drogę, którą prowadzi szlak niebieski do Bodzanowa.(18,5 km) Po zwiedzeniu Bodzanowa jedziemy dalej przez Słomiróg i Zagórze do Brzezia.(24,5 km) Trasa na odcinku Przebieczany - Brzezie biegnie falistą, bezleśną wierzchowiną wsch. części Pogórza Wielickiego zajętego przez żyzne pola uprawne i sady. Mijane wioski tworzą zwartą zabudowę, wiele w nich jeszcze XIX-wiecznych, drewnianych chat.

Z Brzezia kierujemy się na pn. wsch. do wsi Dąbrowa,(27,5 km) położonej u podnóża Wzgórza Wielickiego i dalej, po przejechaniu przez tory kolejowe docieramy do Puszczy Niepołomickiej. Leśną drogą, brzegiem wielkiej polany zw. Błoto, zajętej przez torfowiska dojeżdżamy do przysiółka Podlesie i dalej do drogi asfaltowej, przecinającej puszczę z zach. na wsch. Drogą tą jedziemy przez 4 km na zach. do Niepołomic,(35,8 km) gdzie warto zwiedzić gotycki kościół i zamek.

Z rynku główną drogą prowadzącą w kierunku Wieliczki, przez Zakrzów i Zabawę (46,0 km) docieramy do szosy E 22, którą jedziemy przez peryferyjne osiedla Wieliczki i skręcamy na pn. zach., na drogę prowadzącą do Bogucic. Przejeżdżamy tę miejscowość i skręcamy na drogę prowadzącą do przysiółka Kaim, by zobaczyć tam pamiątkowy obelisk stojący na szczycie wzgórza, z którego roztacza się piękny widok na Wieliczkę i Kraków. Opuszczamy Kaim kierując się ku nowym osiedlom Podgórza i jedziemy przez Bieżanów oraz ul. Teligi do Prokocimia.(57,0 km)


Trasa 33

Punkt wyjazdowy H: Nowa Huta - Cło - Wolica - Wola Batorska - Zabierzów Bocheński - Chobot - Ispina - Zielona - Mikluszowice - Gawłówek - Baczków - Krzyżanowice - Bochnia, 56 km

Na trasie tereny nadwiślańskie oraz pn. i wsch. obrzeża Puszczy Niepołomickiej, fragmenty pierwotnej puszczy, zabytki architektury w Niepołomicach i Bochni.

Wyjeżdżamy z pl. Centralnego w Nowej Hucie ulicami Lenina, i Ujastek. Mijamy Kopiec Wandy i dalej przez Pleszów, Cło, Wolicę dojeżdżamy do Wisły. Przejeżdżamy przez most i nie wjeżdżając do Niepołomic, skręcamy na wsch.(20,0 km) Droga prowadzi płaskimi terenami położonymi między Wisłą a Puszczą Niepołomicką, zajętymi przez podmokłe łąki, bagna, starorzecza, poprzecinane licznymi strugami i kanałami melioracyjnymi. Tereny te położone na wys. ok. 195 m, zajęte są częściowo przez pola orne i łąki porosłe kępami wierzb, olch, zaroślami szuwarów nad rzeczkami i starorzeczami. Wsie, które tu się znajdują dostosowały się swymi kształtami do łuków starorzeczy lub tworzą wielodrożnice na piaszczystych wzniesieniach.

Jedziemy przez typowe puszczańskie wioski i przysiółki nadwiślańskie: Groblę (część Niepołomic), Wolę Batorską, Borek do Zabierzowa Bocheńskiego (32,0 km). Warto zatrzymać się dłużej w Zabierzowie Bocheńskim, wsi o niezwykłym kształcie dużego owalu. Z tej miejscowości jadąc dalej na wsch. docieramy do przysiółków położonych na nieco suchszych terenach. Po 3 km dojeżdżamy do wioski Chobot (35,0 km), skąd droga prowadząca przez puszczę doprowadza nas do Ispiny (40,0 km), a stąd do drogi głównej w Zielonej. Tereny, przez które przejeżdżamy, to pozostałości dawnej królewskiej puszczy. Możemy tu obserwować piękne krajobrazy leśno-bagienne z bardzo urozmaiconą roślinnością.

Z Zielonej jedziemy drogą na pd., która biegnie między wsch. granicą Puszczy Niepołomickiej a rz. Rabą, przez Mikluszowice, Gawłówek, Baczków i Krzyżanowice. Warto licznymi tu bocznymi drogami zapuszczać się w lasy koło Kurowa, Golicy czy Baczkowa, by poznać wsch. partie puszczy. Koło wioski Proszówka przejeżdżamy przez most na Rabie i dojeżdżamy do st. PKP w Bochni (56,0 km).


Copyright © 198? by Wydawnictwo Kraj (??)
Zoceerował Jarek Strzałkowski (js@onet.pl)
Opracował i zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) 1999
    7.10.99 11:45