Trasy rowerowe wokół Krakowa wg J. Małeckiego

SEKTOR IV (Pogórze Wielickie - część środkowa)

Trasa 27

Punkt wyjazdowy E: Góra Borkowska - Swoszowice - Wrząsowice - Świątniki Górne - Byszyce - Raciborsko - Dobranowice - Biskupice - Wieliczka - Barycz - Rajsko - Swoszowice - Góra Borkowska, 42 km

Jedna z najpiękniejszych pod względem widokowym tras podkrakowskich. Zabytki architektury w Wieliczce, Świątnikach Górnych, Lednicy Górnej oraz uzdrowisko Swoszowice.

Wyjeżdżamy spod kościoła na Górze Borkowskiej ul. Jugowicka w kierunku wsch. Przejeżdżamy koło parku w Jugowicach, koło dębu - pomnika przyrody, następnie pod wiaduktem, mijamy tzw. białe morza (osadniki zakładów sodowych, otoczone wałami rozległe stawy wypełnione białymi odpadami poprodukcyjnymi). Za torami skręcamy w prawo, w ul. Myślenicką, która doprowadza nas do Swoszowic.(3,2 km) Tu warto zwiedzić park i zakłady wodolecznicze (źródła siarczane), położone na progu Pogórza Wielickiego.

Jedziemy dalej na pd. i przez Wróblowice zjeżdżamy do doliny rz. Wilgi która na tym odcinku jest wąska, ma strome zbocza i płaską pomokłą terasę aluwialną. Z tego miejsca droga wznosi się na wierzchowinę Pogórza, równolegle do położonej z prawej strony doliny. Przez Wrząsowice, w których znajduje się dwór z XIX w., otoczony pięknym parkiem, dojeżdżamy do Świątnik Górnych,(11,2 km) położonych na kulminacji Pogórza Wielickiego, na wys. ok. 400 m. Roztacza się stąd piękny widok na Kraków, dolinę rz. Raby i Beskidy.

Po zwiedzeniu Świątnik Górnych kierujemy się drogą wierzchowinową na wsch., za zn. niebieskimi szlaku turystycznego, do Raciborska. Przez 8 km droga biegnie kulminacją Pogórza, umożliwiając oglądanie rozległych widoków. Ten odcinek to najpiękniejsza widokowo droga na Pogórzu Wielickim.(17,4 km) W Koźmicach Małych dojeżdżamy do drogi Wieliczka - Dobczyce, skręcamy w prawo i po 500 m zjeżdżamy na boczną drogę w kierunku Raciborska, położonego na wys. 420 m. Jedziemy drogą wierzchowinową na pn. wsch., w kierunku Dobranowic, mijając z lewej strony wysoki maszt przekaźnika telewizyjnego w Chorągwicy. Po 3 km dojeżdżamy do Dobranowic, skąd głęboką doliną kierujemy się przez Sułów na wzgórze, na którego szczycie wznosi się kościół i wieś Biskupice.(24,9 km) Z tego wspaniałego punktu widokowego podziwiać możemy panoramę wsch. części Pogórza Wielickiego, zapadlisko Wieliczki i dolinę Raby.

Zjeżdżamy z góry, na której położone są Biskupice, do szosy Wieliczka - Gdów i nią po 3,5 km dojeżdżamy do Wieliczki. Po drodze mijamy XVI-wieczny modrzewiowy kościółek św. Sebastiana w Lednicy Górnej, przejeżdżamy przez miasto, po czym skręcamy w lewo, na drogę wiodącą na zach., przez Krzyszkowice do Baryczy, położonej w Dolinie Malinówki. W okolicy widać liczne szyby, z których czerpie się solankę do produkcji sody w Borku Fałęckim. Z Baryczy ładną widokowo drogą przez Soboniowice i Rajsko, obok Fortu Rajsko docieramy do Swoszowic i stąd wracamy na Górę Borkowską.(42,0 km)


Trasa 28

Punkt wyjazdowy F: Bonarka - Wola Duchacka - Piaski Wielkie - Kosocice - Soboniowice - Wieliczka - Śledziejowice - Bieżanów - Podgórze, 30 km

Na trasie brzeżna strefa Pogórza Wielickiego, zabytki architektury w Wieliczce i Śledziejowicach, forty austriackie w Kosocicach i Rajsku.

Wyjeżdżamy ze skrzyżowania dróg w Bonarce, koło pomnika ofiar faszyzmu w kierunku pd. Jedziemy ul. Gwardii Ludowej i ul. Łużycką w rejon nowych osiedli Podgórza, powstających na terenach dawnych wsi podkrakowskich: Wola Duchacka i Piaski Wielkie. Za Piaskami Wielkimi ul. Niebieską dojeżdżamy do brzegu Pogórza Wielickiego koło Kosocic i Rajska, w których warto obejrzeć austriackie forty: Kosocice i Rajsko.

Z Kosocic przez Soboniowice piękną widokowo drogą, garbem między Doliną Malinówki a Doliną Wilgi docieramy po 5 km do Wieliczki. Po zwiedzeniu XVI-wiecznego kościółka św. Sebastiana w Lednicy Górnej oraz innych zabytków i kopalni soli w Wieliczce opuszczamy miasto. Koło st. PKP Wieliczka Rynek(14,5 km) przejeżdżamy przez tory kolejowe, przecinamy szosę i drogą koło cmentarza, przez wieś Zabawę dojeżdżamy do Śledziejowic.(18,5 km) Tu zatrzymujemy się dłużej, aby zwiedzić klasycystyczny dwór oraz jeden z najwspanialszych ongiś parków dworskich w okolicach Krakowa, z pięknym starodrzewem, dziś niestety bardzo zdewastowanym.

Ze Śledziejowic kierujemy się na pn. 1 km do Kokotowa,(19,5 km) stąd jedziemy na zach., szosą przez Czarnochowice do Bieżanowa,(23,5 km) w którym w warto zwiedzić późnorenesansowy kościół oraz XIX-wieczny pałac otoczony pięknie utrzymanym parkiem. Opuszczamy starą część Bieżanowa i w wjeżdżamy w nowe osiedla Bieżanowa(28,5 km) i Prokocimia - należące dziś do dzielnicy Krakowa -Podgórze.(30,0 km)


Trasa 29

Punkt wyjazdowy F: Bonarka - Wieliczka - Kożmice Wielkie - Dziekanowice - Dobczyce - Winiary - Kunice - Gdów - Wieliczka - Bieżanów - Kraków, 60 km

Na trasie liczne zabytki architektury w Wieliczce, Dziekanowicach, Dobczycach. Piękne widoki.

Wyjeżdżamy spod pomnika ofiar hitlerowskiego obozu w Płaszowie ul. Kamieńskiego do ul. Wielickiej i dalej szosą do Wieliczki.(10,0 km) Przejeżdzamy przez miasto i na głównym skrzyżowaniu dróg skręcamy na drogę wiodącą do Dziekanowic. Tuż za Wieliczką droga wznosi się stromo na wierzchowinę Pogórza. Dojeżdżamy ul. Słowackiego i Bohaterów Stalingradu do nowego parku w Wieliczce, położonego z prawej strony drogi, by spojrzeć na miasto rozbudowane w niecce morfologicznej. Jest to bardzo dobry punkt widokowy na całą okolicę.

Z wierzchowiny zjeżdżamy w szeroką dolinę, w której rozłożyły się Koźmice Wielkie.(13,0 km) Za tą wsią wjeżdżamy serpentynami koło Koźmic Małych na dalszą część Pogórza Wielickiego.(15,0 km) Jedziemy wierzchowiną przez wieś Rudnik do Dziekanowic,(20,0 km) gdzie warto zwiedzić jeden z najstarszych kościołów romańskich w Polsce. Od kościoła drogą biegnącą stromymi serpentynami dostajemy się na terasę aluwialną rz. Raby, skąd szosą dojeżdżamy do rynku w Dobczycach.(23,0 km) Z rynku warto udać się stromą drogą na górę miejską, na której znajdowały się ongiś średniowieczne Dobczyce, by zwiedzić wzgórze miejskie, wzgórze zamkowe z ruinami gotyckiego zamku, karczmę "Na zbóju", kuźnię i XIX-wieczny, kościół. Roztacza się stąd szeroki widok na dolinę Raby, Pogórze Wielickie, nowe Dobczyce położone u stóp góry oraz budującą się w pobliżu zamku zaporę wodną.

Ze wzgórza dobczyckiego przez rynek i most na Rabie wracamy do szosy Myślenice - Gdów, jedziemy nią na wsch., przez Winiary i Kunice do Gdowa.(35,5 km) Po zwiedzeniu miasteczka, kierujemy się na pn. drogą główną, by przez Trąbki (obok Biskupic) dotrzeć do Wieliczki. Z Wieliczki przez Bieżanów wracamy do Krakowa.(60,0 km)


Trasa 30

Punkt wyjazdowy E: Góra Borkowska - Swoszowice - Świątniki Górne - Siepraw - Myślenice - Droginia - Kornatka - Dobczyce - Goszków - Koźmice Wielkie - Siercza - Grabówki - Gołkowice - Zbydniowice - Swoszowice - Góra Borkowska, 72 km

Na trasie Pogórze Wielickie między Krakowem a Myślenicami oraz dolina Raby między Myślenicami a Dobczycami, zabytki architektury w Myślenicach i Dobczycach, uzdrowisko Swoszowice.

Wyjeżdżamy spod kościoła na Górze Borkowskiej jak w trasie 27, by przez Swoszowice dotrzeć do Świątnik Górnych.(11,5 km) Po zwiedzeniu wsi zjeżdżamy na pd., drogą prowadzącą w głęboką dolinę, w której położona jest wieś Siepraw.(15,0 km) Od tej wsi jedziemy dalej na pd., przejeżdżamy serpentynami przez wzgórza koło Krzyszkowic, skąd przez faliste bezleśne tereny docieramy do Myślenic.(26,5 km) Po zwiedzeniu miasta kierujemy się na Zarabie, przedmieście Myślenic,(28,0 km) gdzie utworzono piękny ośrodek wypoczynkowy dla mieszkańców Krakowa. Tu też na wzgórzu wśród lasów zachowały się fragmenty zamku myślenickiego, które warto obejrzeć. Jest to również doskonałe miejsce widokowe (do ruin można dojść tylko pieszo).

Z Zarabia wracamy na lewy brzeg Raby, jedziemy na wsch. drogą przez Dolną Wieś (część Myślenic), obserwując z prawej strony budowane obecnie wały ochronne przyszłego zbiornika dobczyckiego, który sięgnie aż po Myślenice. Po 7 km docieramy do Drogini,(35,0 km) skąd nową drogą wznoszącą się na wzgórza (430 m), przez Kornatkę,(41,5 km) piękną widokowo drogą, po lekko falistej wierzchowinie docieramy do Dobczyc.(45,5 km) Zatrzymujemy się przed Przedmieściem, by spojrzeć na dolinę Raby z budującą się zaporą, na wzgórze zamkowe i Pogórze Wielickie. Z Przedmieścia drogą w lewo podjeżdżamy pod wzgórze cmentarne na które warto wejść, by zobaczyć położony na szczycie cmentarz dobczycki. U stóp tego wzgórza, stromo urywającego się ku pn., rozbudowały się Dobczyce. Od cmentarza przejeżdżamy obok dawnej bramy miejskiej średniowiecznych Dobczyc, pod dobrze zachowanymi murami miejskimi i zjeżdżamy stromą drogą do rynku dobczyckiego. Dalej trasa nasza prowadzi przez most na Rabie na pn.-zach. Droga wyprowadza nas na wierzchowinę, na której zbudowano ostatnio Zakład Uzdatniania Wody. Od tego zakładu jedziemy do drogi Brzączowice - Wieliczka, która wznosi się łagodnie na wierzchowinę. Mijamy Bieńkowice, Gorzków(54,0 km) i dojeżdżamy do skrzyżowania dróg na kulminacji Pogórza (394 m).

Stąd zjeżdżamy do Doliny Wilgi i po 3 km docieramy do wsi Koźmice Wielkie. Za wsią droga znowu wznosi się na pn. fragment Pogórza, na którym położona jest wieś Siercza.(59,5 km) Z Sierczy jedziemy na zach., drogą wierzchowinową przez Grabówki, Soboniowice, (Gołkowice, Zbydniowice, podziwiając krajobrazy Pogórza Wielickiego.(66,5 km) W Zbydniowicach zjeżdżamy w dół do drogi głównej, któca doprowadza nas do Swoszowic i stąd dalej na Górę Borkowską.(72,0 km)


Copyright © 198? by Wydawnictwo Kraj (??)
Zoceerował Jarek Strzałkowski (js@onet.pl)
Opracował i zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) 1999
    7.10.99 11:45