Trasy rowerowe wokół Krakowa wg J. Małeckiego

SEKTOR III (Pogórze Wielickie - część zach.)

Trasa 24

Punkt wyjazdowy D: Dębniki - Pychowice - Bodzów - Kostrze - Koło Tynieckie - Tyniec - Podgórki - Skotniki - Pychowice - Skały Twardowskiego - Dębniki, 26 km

Na trasie wzgórza zrębowe koło Pychowic, Kostrza i Tyńca, opactwo benedyktynów w Tyńcu, piękne widoki, sosnowe lasy, rezerwaty przyrody.

Wyjeżdżamy z Dębnik ul. Tyniecką. Trasa nasza prowadzi obok Skał Twardowskiego do Pychowie.(3,5 km) Tu skręcamy w prawo w ul. Widłakową, gdzie spotykamy szlak żółty. Ulica doprowadza nas do wzgórza zrębowego między Bodzowem a Kostrzem. Drogą polną przez las wychodzimy na szczyt wzgórza, na którym znajdował się Fort Bodzów, rozebrany w 1965 r. Z tego miejsca roztacza się piękny widok na Pasmo Sowińca, dolinę Wisły i Kraków.(6,0 km) Zjeżdżamy ze wzgórza koło szkoły w Kostrzu, na drogę prowadzącą do Tyńca. Mijamy Koło Tynieckie i kierujemy się na wzgórza tynieckie drogą nad Wisłą. Dojeżdżamy do Tyńca i drogą pod Górę Winnica docieramy do XI-wiecznego opactwa benedyktynów.(10,5 km) Zwiedzamy kościół z klasztorem. Roztacza się stąd widok na przełom Wisły i skaliste wzgórza jurajskie koło Piekar.

Z góry klasztornej jedziemy na pd., pod wzgórzem Bogucianka, stąd drogą polną dochodzimy na szczyt Wzgórza Grodzisko,(12,0 km) z zachowanymi fragmentami wałów i fos dawnego grodziska. Po przeciwnej stronie szosy na wzgórzu Bogucianka, w małym kamieniołomie odsłaniają się utwory kredowe.

Wracamy do Tyńca, po czym drogą biegnącą na wsch., u stóp wzgórza Wielkanoc i Zabiedzienie, a następnie obok dużych wydm piaszczystych porośniętych lasem sosnowym dojeżdżamy do przysiółka Podgórki.(15,5 km).W pobliżu niego znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Skołczanka i Podgórki.(18,0 km) Z Podgórek, drogą obok lasu dojeżdżamy do Skotnik. Tu przed skrzyżowaniem dróg położone są dwa bliźniacze forty austriackie - Fort Skotniki. Ul. Skotnicką jedziemy na pn. do Pychowic, przez wzgórza zrębowe porosłe młodym lasem, do ul. Tynieckiej, a nią obok Wzgórza Św. Piotra i Wzgórza Pychowickiego do Skał Twardowskiego. Na Skałach Twardowskiego (23,5 km) warto zwiedzić grotę Twardowskiego i fragmenty dawnego fortu.

Stąd kierujemy się na wsch. Po 300 m docieramy do nieczynnego kamieniołomu na Kapelance. Wysokie pionowe ściany tego łomu zbudowane są z wapieni górnojurajśkich, na których można obserwować szczeliny ciosowe i pionowe przesunięcia. Warto wejść ścieżką nad urwiska kamieniołomu, by spojrzeć na jedyny w swoim rodzaju widok na Wawel, Skałkę i na drugi olbrzymi kamieniołom znajdujący się obok, w którym eksploatuje się wapienie dla zakładów sodowych. Stąd ul. Zielną i ul. Bałuckiego dojeżdżamy do Rynku w Dębnikach.(26,0 km)


Trasa 25

Punkt wyjazdowy D: Dębniki - Skotnik - Skawina - Polanka Haller - Przytkowice - Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona - Izdebnik - Krzywaczka - Radziszów - Skawina - Kobierzyn - Dębniki, 70 km

Na trasie Pogórze Wadowickie, zabytki architektury w Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckoronie, Izdebniku i Krzywaczce, piękne lasy, dolina rz. Skawinki.

Wyjeżdżamy z Krakowa ul. Tyniecką przez Pychowice do Kostrza. W Kostrzu skręcamy w lewo, by ul. Winnicką dojechać do Skotnik.(5,5 km) Po drodze oglądamy wzgórza zrębowe i leżące między nimi zapadliska tektoniczne, zajęte przez łąki podmokłe i orne pola. Jadąc na pd. do Skotnik z prawej strony mijamy Górę Winnicę, na której położony jest Fort Winnica. W centrum Skotnik, po lewej stronie mijamy wieżę ciśnień, po prawej zaś Fort Skotniki.(8,5 km)

Od Skotnik jedziemy w kierunku pd.-zach., przez podmokłe płaskie tereny do Skawiny.(13,5 km) Po zwiedzeniu miasta, z rynku kierujemy się na zach. Za mostem na Skawince skręcamy w lewo, aby przez Rzozów (koło Góry Piskorki) i przez Gołuchowice dotrzeć do Polanki Haller,(20,0 km) gdzie warto zwiedzić XIX-wieczny dwór otoczony parkiem. 1,5 km na zach. od tej wsi położony jest Krzęcin, do którego warto podjechać, by obejrzeć piękny drewniany kościół z XVII w.

Z Polanki Haller jedziemy 5 km falistą wierzchowiną Pogórza, po czym zjeżdżamy przez Przytkowice do doliny rz. Cedron.(27,0 km) Z lewej strony mijamy Górę Pyrzek, natomiast po drugiej stronie doliny Cedronu - Krowią Górę. Drogą równoległą do torów kolejowych dojeżdżamy do Zebrzydowic. Tu warto przejść za tory, by zwiedzić późnorenesansowy kościół i zamek z XVII w.

Z Zebrzydowic trasa nasza prowadzi dalej do rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej,(32,5 km) a potem pod klasztor Bernardynów - miejsce pielgrzymek. Po zwiedzeniu klasztoru, obok wioski Bugaj zjeżdżamy do doliny rz. Cedron, skąd drogą na pd. dojeżdżamy do położonej pod szczytem góry Lanckorony.(38,0 km) Warto tu zwiedzić rynek z XVIII-wiecznymi domami i ruiny zamku z XIV w. Z ruin zamku rozciąga się rozległa panorama Pogórza Karpackiego, Beskidu Małego i Beskidu Średniego.

Z Lanckorony jedziemy szosą w kierunku pn.-wsch., przez Izdebnik, koło budynku dawnej poczty i dworu z przełomu XVIII i XIX w., przez Biertowice do Krzywaczki.(40,0 km) W Krzywaczce skręcamy w lewo, na drogę biegnącą prawym brzegiem rz. Skawinki. Jedziemy obok lasu Bronaczowa na pn., przez Radziszów drogą obok Góry Wyczyszczek i Łysej do Skawiny,(58,0 km) a stąd do Kobierzyna i ul. Kobierzyńską przez Rydlówkę, a dalej ul. Konopnickiej dojeżdżamy do Rynku w Dębnikach.(70,0 km)


Trasa 26

Punkt wyjazdowy D: Dębniki - Tyniec - Skawina - Korabniki - Chorowice - Mogilany - Gaj - Libertów - Sidzina - Skotniki - Kobierzyn - Zalesie - Dębniki, 42 km

Na trasie część Pogórza Wielickiego między Skawiną a Mogilanami, zabytki architektury w Korabnikach, Chorowicach, Mogilanach i Gaju, piękne rozlegle widoki na Bramę Krakowską, Pogórze Karpackie i Kraków.

Wyjeżdżamy z Dębnik drogą do Tyńca.(10,0 km) Po zwiedzeniu klasztoru tynieckiego kierujemy się ścieżką koło promu, pod urwiskiem skalnym wzgórza klasztornego, na wały wiślane. Jedziemy dalej wałami. Po drodze możemy podziwiać piękny krajobraz przełomu Wisły pod Tyńcem. Z lewej strony wznosi się wzgórze Grodzisko porosłe lasami, urywające się stromo w kierunku rzeki. Trasa nasza prowadzi dalej przez Samborek,(16,0 km) koło st. PKP i przez rynek w Skawinie, na wsch. do Korabnik.(18,5 km) Tu warto zwiedzić rokokowy dwór położony w pięknym parku krajobrazowym.

Z Korabnik wyjeżdżamy asfaltową drogą, podjeżdżamy na wierzchowinę Pogórza Wielickiego, wzniesioną na wys. ok. 300 m, skąd drogą przez Chorowice dostajemy się na najwyższe partie wierzchowiny (404 m, pod klasycystyczny dwór w Mogilanach.(23,5 km) Z tarasu w parku otaczającym dwór rozciąga się na pd. rozległy widok na Beskid Wyspowy. We wsi warto również zwiedzić kościół z XVII w., położony na kulminacji wierzchowiny.

Spod kościoła zjeżdżamy drogą w lewo, przekraczamy szosę E7, by drogą boczną, za zn. szlaku zielonego dojechać pod klasycystyczny dwór Bemów i barokowy kościół w Gaju.(26,5 km) Spod kościoła dojeżdżamy do szosy E7, jedziemy obok niej, po czym skręcamy w lewo do Libertowa, skąd widać cały Kraków i jego okolice. Przejeżdżamy przez całą wieś, po czym skręcamy na pn., na boczną drogę prowadzącą do Sidziny. Zjeżdżamy z Pogórza, przez tory kolejowe na ptasie bezleśne tereny. W Sidzinie, tuż za szkołą z prawej strony warto zobaczyć XVIII-wieczny dworek z kolumienkami. Dalej drogą asfaltową dojeżdżamy do szosy Skawina - Kraków, by przez Skotniki i Kostrze dojechać do Rynku w Dębnikach.(42,0 km)


Copyright © 198? by Wydawnictwo Kraj (??)
Zoceerował Jarek Strzałkowski (js@onet.pl)
Opracował i zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) 1999
    7.10.99 11:45