Trasy rowerowe wokół Krakowa wg J. Małeckiego

SEKTOR II (Garb Tenczyński i Brama Krakowska)

Trasa 12

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Mydlniki - Zakamycze - Szczyglice - Burów - Kleszczów - Nielepice - Podborze - Kopce - Zwierzyniec - Rudno - Wroński Staw Tenczynek - Gwoździec - Zabierzów - Kraków, 55 km

Na trasie Garb Tenczyński, lasy zabierzowskie, lasy Zwierzyńca, ruiny renesansowego zamku Tenczyn w Rudnie, piękne krajobrazy, ciekawe odsłonięcia geologiczne.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok ul. Balicką przez Mydlniki, Zakamycze do Szczyglic. Tutaj Garb Tenczyński przecina Rudawa, tworząc bardzo piękny odcinek przełomowy pod Skałą Kmity. Dojeżdżamy do Skały Kmity (7,5 km), wchodzimy na nią, by spojrzeć na przełom Rudawy, Rów Krzeszowicki oraz na lasy i skałki jurajskie.

Od Skały Kmity wracamy 300 m do ujścia dolinki, u wylotu której znajduje się restauracja "Kmita". Spotykamy tu znakowany szlak zielony, którym krętą drogą koło gajówki Grzybów jedziemy przez lasy zabierzowskie do wzgórza 345, z którego roztacza się szeroki widok na Rów Krzeszowicki i jego otoczenie. Tu opuszczamy szlak zielony i leśną drogą przez wierzchowinę Garbu Tenczyńskiego dojeżdżamy do wioski Kleszczów (13,5 km). Mijamy tę wieś i po 0,5 km skręcamy z drogi asfaltowej w prawo, w polną drogę, prowadzącą na zach., kierując się do widocznej przed nami skałki z krzyżem w Nielepicach.

Dalej trasa nasza prowadzi polną, bardzo złą drogą (lepiej iść prowadząc rower) ponad 2 km nad systemem wąwozów lessowych z bogatymi zespołami roślinnymi. Malowniczą drogą wcinającą się w lessową wierzchowinę dojeżdżamy do wioski Nielepice (17,0 km). Należy podjechać pod ostaniec jurajski i wejść na skałkę pod krzyż, by spojrzeć na wyjątkowo piękny krajobraz roztaczający się na Rów Krzeszowicki i Wyżynę Krakowską rozciętą przez Dolinki Krakowskie. Pod skałką, na której stoimy rozłożona jest zwarto zabudowana wieś Nielepice, na zach. od skałki widać labirynt wąwozów nielepickich.

Ze skałki zjeżdżamy w kierunku wąwozów i drogą na pn., po ok. 1,5 km dojeżdżamy do szosy E 22a. Jedziemy nią 100 m na zach., po czym skręcamy w lewo i przez przysiółek Podborze dojeżdżamy pod kamieniołom. Za kamieniołomem wjeżdżamy w las, na drogę przecinającą lasy Zwierzyńca prowadzącą do gajówki Kopce (21,0 km), gdzie ponownie spotykamy szlak zielony. Od gajówki, za zn. zielonymi, piękną asfaltową drogą leśną jedziemy do góry zamkowej w Rudnie (27,4 km), na której wznoszą się ruiny renesansowego zamku Tenczyn. Po zwiedzeniu ruin zjeżdżamy drogą leśną koło Wrońskiego Stawu i przysiółka Przystawie do Tenczynka (33,5 km), skąd przez Gwoździec dojeżdżamy do szosy E 22a, by nią przez Zabierzów i Pasternik wrócić do Krakowa (55,0 km).


Trasa 13

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Mydlniki - Balice - Burów - Dolina Aleksandrowicka - Kleszczów - Kochanów - Zabierzów - Szczyglice - Mydlniki - Kraków, 27 km

Na trasie Dolinka Burowska, Dolina Aleksandrowicka, Skała Kmity, przełom Rudawy pod Szczyglicami, XVII-wieczny pałac w Balicach.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok u1. Balicką przez Mydlniki do Zakamycza, obok stawów rybnych Akademii Rolniczej i koło autostrady (w budowie) dojeżdżamy do Balic (6,5 km). Tu warto zwiedzić pałac z XVII w. i otaczający go park. Od pałacu drogą na pn. zach. dojeżdżamy do wioski Burów (8,5 km) położonej na wierzchowinie, między systemami wąwozów lessowych zarośniętych żarnowcami.

Z Burowa polną drogą pod lasem zjeżdżamy małym wąwozem w kierunku Doliny Aleksandrowickiej (10,0), do jej końcowego odcinka. Stąd kierujemy się doliną w górę, polną drogą wśród lasów porastających stoki, na których bieleją skałki jurajskie. Ze skałek tych najbardziej znana jest owiana legendami skałka Krzywosąd. Dalej trasa nasza prowadzi doliną, która wyprowadza nas na wierzchowinę koło Kleszczowa (12,5 km). Przejeżdżamy przez wieś i dalej drogą schodzącą głębokim skalistym wąwozem docieramy do przysiółka Kochanów, skąd jedziemy szosą E 22a do Zabierzowa (13,7 km). Warto zatrzymać się na początku tej osady, aby wejść na brzeg Rowu Krzeszowickiego (17,5 km).

Drogą obok kamieniołomu podchodzimy pod las, skąd roztacza się widok na zach. część Rowu Krzeszowickiego, którego terasa aluwialna zajęta jest przez rozległe łąki, z rozrzuconymi na nich kępami olch i wierzb. W dali widoczna jest krawędź rowu rozcięta dolinkami: Podskalańską, Kluczwody, Bolechowicką, Kobylańską, Będkowską. Bardzo dobrze widoczna jest też z tego miejsca Brama Bolechowicka. Warto tu też wejść na brzeg kamieniołomu, aby przyjrzeć się wapieniom skalistym górnej jury i leżącym na nich osadom kredowym.

Z Zabierzowa zjeżdżamy drogą prowadzącą do Balic. Przejeżdżamy obok Skały Kmity przełomowym odcinkiem doliny Rudawy. Dolina wypełniona jest tu utworami plejstoceńskimi: żwirami złożonymi głównie z okruchów wapieni jurajskich oraz potrzaskanych buł krzemiennych. Przełomem Rudawy przez Szczyglice dojeżdżamy do Mydlnik, gdzie warto wstąpić do nieczynnego kamieniołomu, w którym na wapieniach skalistych, ściętych powierzchnią abrazyjną osadziły się wapienie turońskie przepełnione skamieniałymi ramienionogami i jeżowcami. Z Mydlnik ul. Balicką wracamy do Osiedla Widok w Krakowie (27,0 km).


Trasa 14

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Mydlniki - Morawica - Chrosna - Kopce - Podzamcze - Rudno - Stara Wola - Wola Filipowska, 30 km

Na trasie piękne krajobrazy pd. strefy spękań Garbu Tenczyńskiego barokowy kościół w Morawicy, ruiny renesansowego zamku Tenczyn w Rudnie.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok ul. Balicką przez Mydlniki, Balice Aleksandrowice do Morawicy, w której istniał ongiś zamek, na fundamentach którego wzniesiono barokowy kościół. Ten zabytkowy kościół warto zwiedzić i obejrzeć dawne wzgórze zamkowe. Z Morawicy kierujemy się pod wiadukt na zach. Mijamy z prawej strony skalisty wylot Doliny Brzoskwinki i dalej drogą pod górę wyjeżdżamy na bezleśną wierzchowinę koło Chrosnej, wzniesionej na wys. 350 m. Roztacza się stąd piękny widok na pn., na wyrównaną powierzchnię Garbu Tenczyńskiego, w którą wcina się jurajska Dolina Brzoskwinki.

Jedziemy dalej na zach., równolegle do autostrady. Droga prowadzi na tym odcinku przez stary las bukowy, w którym rozrzucone są skałki jurajskie, niektóre z grotami. Koło Baczyna skręcamy w prawo pod wiadukt i dojeżdżamy do gajówki Kopce (16,5 km). Tą drogą prowadzi nas dalej przez lasy Zwierzyńca, obok Niedźwiedziej Góry do ruin zamku Tenczyn, zielony szlak turystyczny. Ze wzgórza zamkowego roztacza się widok na wielki kompleks leśny Zwierzyńca oraz zbudowaną ostatnio autostradę przecinającą brzeżną strefę lasów i wcinającą się w skały jurajskie koło Grójca.

Z zamku kierujemy się na zach. Przez wioskę Rudno docieramy do asfaltowej drogi, jedziemy nią ok. 300 m w kierunku Krzeszowic, po czym skręcamy w lewo na drogę bitą prowadzącą do przysiółka Stara Wola, położonego na dużej polanie wśród lasów Puszczy Dulowskiej. Przejeżdżamy przez tę starą puszczańską osadę, po czym drogą przez las i przysiółek Bory dojeżdżamy do st. PKP Wola Filipowska (30,0 km).


Trasa 15

Punkt wyjazdowy B: Cichy Kącik - Podkamycze - Balice - Morawica - Dolina Brzoskwini - Nielepice - Rudawa - Brzezinka - Więckowice - Zielona - Modlniczka - Podchróście - Bronowice Wielkie - Kraków, 46 km

Na trasie piękne krajobrazy wsch. części Garbu Tenczyńskiego, Rowu Krzeszowickiego i Wału Pasternika. Zabytki architektury w Morawicy, Rudawie i Więckowicach.

Wyjeżdżamy z Cichego Kącika ul. Piastowską, po czym drogą biegnącą wałami Rudawy i jej prawym brzegiem dojeżdżamy do Podkamycza (7,0 km), mijając po drodze rozległe łąki na tarasie aluwialnej Rudawy oraz fragmenty dawnej Młynówki Królewskiej. Z Podkamycza trasa nasza prowadzi dalej nad stawami na zach. Przejeżdżamy most na Rudawie, po czym przez Balice i Aleksandrowice dojeżdżamy do Morawicy.(13,0 km)

Z Morawicy kierujemy się starą drogą do wylotu Doliny Brzoskwini. W tym miejscu krawędź Garbu Teńczyńskiego jest silnie spękana, dzięki czemu morfologia jest tu bardzo urozmaicona. Wjeżdżamy do skalistej, wąskiej doliny. Po kilkuset metrach dolina się rozszerza, tu skałki zboczowe widoczne są tylko po naszej lewej stronie. Jedziemy do wioski Brzoskwini. Z prawej strony, na stokach widoczny jest cały system parowów lessowych, w których występuje bogaty zespół roślinności kserotermicznej. Dojeżdżamy do Brzoskwini, po czym drogą prowadzącą pod górę docieramy pod skałkę w Nielepicach.(18,0 km) Wchodzimy na tę skałkę, by odpocząć pod stojącym na jej szczycie krzyżem i spojrzeć na piękny krajobraz, który roztacza się przed nami.

Ze skałki schodzimy ścieżką nad parowem, który rozcina tektoniczną krawędź Rowu Krzeszowickiego, do szosy E 22a. Przecinamy szosę i kierujemy się do widocznej przed nami Rudawy.(22,0 km)

Z Rudawy droga nasza prowadzi przez Brzezinkę do Więckowic, gdzie warto zwiedzić piękny XIX-wieczny zespół podworski.(32,0 km) Z Więckowic, przez Zieloną wjeżdżamy na terasę aluwialną Rudawy i jedziemy nią brzegiem rozległych łąk przez Brzezie do przysiółka Plecionka.(36,0 km) Nie dojeżdżając do szosy E 22a, skręcamy na pn. wsch. do wioski, Modlniczki.(38,5 km) Przed nami wznosi się Wał Pasternika, zbudowany z osadów plioceńskich i plejstoceńskich pokrytych żwirami i lessami, który zamyka od wsch. Rów Krzeszowicki. Z Modlniczki kierujemy się do przysiółka Podchróście położonego przy szosie E 22 i szosą tą jedziemy do Bronowic Wielkich, a stamtąd ul. Ojcowską przez Bronowice Małe wracamy do miasta.(46,0 km)


Trasa 16

Punkt wyjazdowy B: Cichy Kącik - Wola Justowska - Chełm - Olszanica - Kryspinów - Cholerzyn - Mników - Zimny Dół - Baczyn - Chrosna - Morawica - Mydlniki - Kraków, 38 km

Na trasie skalno-leśny rezerwat w Mnikowie, rez. Panieńskie Skały, Dolina Sanki, Zapadlisko Cholerzyńskie, XVIII-wieczny zespół architektoniczny w Morawicy, liczne groty, skałki i piękne lasy.

Wyjeżdżamy z Cichego Kącika ul. Piastowską na wały Rudawy. Trasa nasza prowadzi u stóp Sikornika do Woli Justowskiej,(2,5 km), gdzie warto zwiedzić park wraz z pałacem Decjusza, skansen budownictwa drewnianego i rez. Panieńskie Skały. Jedziemy dalej przez Chełm do Olszanicy,(5,5 km) by zwiedzić tu jeden z fortów zewnętrznego pierścienia obronnego twierdzy Kraków. Z Olszanicy droga prowadzi nas przez przysiółek Bory Olszańskie, (8,0 km) gdzie na skrzyżowaniu dróg skręcamy na pd., do ośrodka wypoczynkowego w Kryspinowie i dalej drogą biegnącą Zapadliskiem Cholerzyńskim, przez Budzyń i Cholerzyn docieramy do wsi Mników,(16,0 km) typowej wielodrożnicy położonej u wylotu doliny Sanki. Sanka przecina się pod Mnikowem przez skały jurajskie, tworząc malowniczy przełom (rez. Dolina Mnikowska). Jest to jeden z najwspanialszych fragmentów jurajskiego krajobrazu w okolicach Krakowa.

Z Mnikowa, ścieżką turystyczną wjeżdżamy do przełomowej doliny. Z obu stron wznoszą się prostopadłe skałki wapieni skalistych, w których znajduje się wiele grot, znanych z licznych wykopalisk archeologicznych z okresu brązu i żelaza. Od rezerwatu dnem doliny Sanki jedziemy do przysiółka Skały. Tutaj z lewej strony otwiera się wylot bocznego skalistego parowu noszącego nazwę Zimny Dół.(19,0 km) W tę dolinkę należy wjechać, aby obejrzeć jurajskie skałki, źródło krasowe, lasy i XIX-wieczne drewniane chaty krakowskie.

Za Zimnym Dołem zaczyna się wioska Baczyn, po przejechaniu której docieramy do stawu baczyńskiego położonego pod sosnowym lasem.(21,5 km).Przez lasy sosnowe dojeżdżamy do autostrady i skręcamy na wsch.(25,5 km) do wsi Chrosna. Z wiaduktu nad autostradą koło Chrosnej rozciąga się rozległy widok na wierzchowinę Garbu Tenczyńskiego, Zapadlisko Cholerzyńskie, Pasmo Sowińca i Kraków. Przed nami w zapadlisku za wsią Morawica położone jest lotnisko w Balicach. Z Chrosnej przez Morawicę wracamy do Krakowa.(38,0 km)


Trasa 17

Punkt wyjazdowy B: Cichy Kącik - Wola Justowska - Zakamycze - Kryspinów - Czułów - Sanka - Zalas - Niedźwiedzia Góra - Zabierzów - Kraków, 52 km

Na trasie środkowa część Garbu Tenczyńskiego i permskie wulkany w Zalasie i na Niedźwiedziej Górze.

Wyjeżdżamy z Cichego Kącika ul. Piastowską i Królowej Jadwigi (6,5 km) przez Wolę Justowską i ul. Zakamycze,(7,5 km) a stąd drogą na wzgórze, na którym wznosi się Fort Skała, mieszczący obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze wzgórza zjeżdżamy na zach. Dalsza droga prowadzi obok ośrodka rekreacyjnego w Kryspinowie(16,0 km) i dalej przez Kryspinów, Budzyń, Cholerzyn do Mnikowa.

Z Mnikowa jedziemy na zach., wzdłuż krawędzi tektonicznej do Czułowa,(18,0 km) po czym polną drogą wjeżdżamy na wierzchowinę do szosy, która doprowadza nas do Sanki, typowej wsi wierzchowinowej, w której warto obejrzeć XVII-wieczny kościół i pozostałości starego dworu. (23,5 km) Z Sanki zjeżdżamy w kierunku Zalasu. W tej miejscowości znajduje się kilka kamieniołomów. Po obejrzeniu tych odsłonięć geologicznych dojeżdżamy do skrzyżowania dróg koło przyst. PKS i jedziemy dalej na wsch. Mijamy wiadukt kolejowy koło przysiółka Tataruchy i dojeżdżamy do drogi wchodzącej pod wiadukt koło gajówki Kopce. Stąd droga leśna prowadzi na pn. zach. przez Lasy Zwierzynieckie na Niedźwiedzią Górę.(26,0 km) Drogą tą przez piękne bukowe lasy docieramy do wielkiego wyrobiska, w którym eksploatuje się diabazy dla celów drogowych. Niedźwiedzia Góra jest również starym wulkanem permskim. W pobliżu niej istniały kopalnie węgla (Stara i Nowa Krystyna), które czynne były jeszcze w latach czterdziestych XX w. Dziś pozostały po nich jedynie wyrobiska porosłe lasem.

Z Niedźwiedziej Góry jedziemy dalej na pn., przez Lasy Zwierzynieckie. Na skraju lasu przejeżdżamy XIX-wieczną bramę myśliwską, dziś bardzo zdewastowaną, z zachowanymi elementami zdobniczymi. Jedziemy w kierunku Krzeszowic.(30,0 km) Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo, by przez Gwoździec dojechać do szosy E 22a, którą przez Zabierzów wracamy do Krakowa.(52,0 km)


Trasa 18

Punkt wyjazdowy B: Cichy Kącik - Wola Justowska - Olszanica - Balice - Morawica - Chrosna - Zalas - Grójec - Regulice - rez. Oblaski - Bolęcin - Piła Kościelecka - Trzebinia, 47 km

Na trasie lasy Zwierzyńca i Puszcza Dulowska. Zabytki architektury w Woli Justowskiej, Balicach, Morawicy. Kamieniołomy w Zalasie i Regulicach.

Z Cichego Kącika jedziemy jak w trasie 16, przez Wolę Justowską, Olszanicę, Balice do Morawicy.(12,0 km) Z Morawicy przez Chrosnę i dolinę Sanki (Zalaski) dojeżdżamy do Zalasu,(24,0 km) pod kościół otoczony starymi lipami. Dalej trasa nasza prowadzi przez Zalas-Oborę i Obniżenie Tenczyńskie do wsi Grójec, gdzie za skrzyżowaniem dróg podjeżdżamy do wielkiego przekopu autostrady, skąd widoczna jest cała okolica.(25,5 km) Przed nami położone na wzgórzu ruiny renesansowego zamku Tenczyn, na prawo od niego ciągną się Lasy Zwierzynieckie, na lewo zaś duże obszary leśne Puszczy Dulowskiej. Wprost na zach. rozciąga się triasowa wierzchowina, tzw. Blok Płazy, wzniesiona na wys. 400 m.

Od przekopu jedziemy dalej na pd., w kierunku Alwerni, koło przysiółka Grzmiączka skręcamy w kierunku st. PKP Alwernia-Regulice.(32,0 km) Ok. 0,5 km od stacji znajduje się duży nieczynny kamieniołom, w którym odsłaniają się melafiry (w permie istniał tu wulkan, z którego wydobywały się lawy porfirowe). Od st. PKP kierujemy się na pn. zach. i po 4 km dojeżdżamy do rez. Oblaski (37,0 km)w Puszczy Dulowskiej, gdzie zachował się cenny fragment pierwotnej roślinności. Dalej droga nasza wiedzie obok lini kolejowej i autostrady, przez Bolęcin, u podnóża Boleckiej Góry (365 m). Stąd zaś płaską podmokłą doliną rz. Chechła przez Piłę Kościelecką, brzegiem Puszczy Dulowskiej dojeżdżamy do st. PKP Trzebinia.(47,0 km)


Trasa 19

Punkt wyjazdowy C: Salwator - Bielany - Liszki - Kaszów - Brodła - Poręba Żegoty - Alwernia - Rudno - Tenczynek - Krzeszowice, 42 km

Na trasie Zapadlisko Rybnej, wsch. część Garbu Tenczyńskiego, zabytki architektury w Alwerni, ruiny zamku Tenczyn, rezerwaty przyrody Skałki Przegorzalskie, Kajasówka, Bielańskie Skałki.

Wyjeżdżamy z Salwatora w kierunku Przegorzał, drogą biegnącą u podnóża Pasma Sowińca. Przy ul. Księcia Józefa 55 mijamy dom "Pod Lipkami", wzniesiony na miejscu domu, w którym mieszkał w 1813 r. ks. Józef Poniatowski. Skręcając w prawo w ul. Bruzdową można po 5 min dojść do Lisich Jam, miejsca straceń z okresu okupacji hitlerowskiej. Przed nami, na wyniosłej skałce wapiennej wznosi się Belweder, willa arch. Adolfa Szyszko. Bohusza, oraz gmach, w którym mieści się Instytut Badawczy Leśnictwa.(6,0 km) Pd. stoki skałki w Przegorzałach objęte są ochroną rezerwatową (ścisły rez. florystyczny Skałki Przegorzalskie). Jadąc dalej ul. Księcia Józefa dojeżdżamy do Zakładu Uzdatniania Wody usytuowanego pod Srebrną Górą, na której wznosi się XVII-wieczny kościół i erem kamedułów. Pd. część Srebrnej Góry to ścisły rez. Bielańskie Skałki. Serpentynami dojeżdżamy do ul. Wędrowników i ul. Konarową pod klasztor, by zwiedzić ten ciekawy obiekt i spojrzeć na rozległy widok roztaczający się ze Srebrnej Góry na duży odcinek Bramy Krakowskiej.

Zjeżdżamy ze Srebrnej Góry tą samą drogą i przez Bielany docieramy do Kryspinowa.(9,5 km) Warto tu obejrzeć XIX-wieczny pałac wraz z otaczającym go parkiem. Od Kryspinowa trasa nasza prowadzi dalej do Liszek,(11,5 km) z pięknym neoromańskim kościołem. Z Liszek jedziemy do Kaszowa,(14,5 km) jednej z najciekawszych pod względem etnograficznym wsi podkrakowskich, znanej z wiejskiego budownictwa drewnianego i dalej obok rez. Kajasówka, przez Czułówek i Zagórze, szosą prowadzącą środkiem obniżenia morfologicznego, zw. Zapadliskiem Rybnej, dojeżdżamy do wsi Brodła.(24,5 km) Przez zapadlisko to przepływa rzeczka Rudno, nad którą po stronie wsch. ciągną się podmokłe łąki, od zach. zaś duże kompleksy lasów. W przyszłości ma tu powstać Rudniański Park Krajobrazowy.

Za wsią Brodła szosa przecina potok Brodła, nad którym wznoszą się wysokie wapienne skałki, tzw. Skałki Gaudynowskie, które mają być objęte ochroną rezerwatową.1 km za Brodłą, tuż przy drodze znajdują się ruiny XVIII-wiecznego pałacu otoczone rozległym parkiem krajobrazowym w miejscowości Poręba Żegoty. Jedziemy dalej na pn. zach. do widocznych z daleka na wysokim wzgórzu barokowego kościoła i klasztoru Bernardynów w Alwerni.(30,0 km) Podjeżdżamy na wzgórze Alwerni, wznoszące się nad głęboko wciętą doliną rzeczki Regulice i po zwiedzeniu miasteczka z kwadratowym rynkiem, przy którym zachowało się kilka domów z XVIII i XIX w., oraz kościoła z klasztorem jedziemy dalej na pn. wsch., przez przysiółek Grzmiączka do wiaduktu nad autostradą.(33,0 km) Z tego miejsca po prawej stronie widoczne są Lasy Zwierzynieckie, a po lewej Puszcza Dulowska oraz góra zamkowa z ruinami zamku Tenczyn w Rudnie. Trasa nasza prowadzi przez wieś Rudno i lasy tenczyńskie. Przejeżdżamy obok Wrońskiego Stawu, przez Tenczynek (39,0 km)i dojeżdżamy do st. PKP w Krzeszowicach.(42,0 km)


Trasa 20

Punkt wyjazdowy C: Salwator - Bielany - Liszki - Kaszów - Brodła - Alwernia - Kwaczała - Babice - zamek Lipowiec - Płaza - Pogorzyce - Chrzanów - Trzebinia, 60 km

Na trasie wąwozy w Kwaczale, Nadwiślański Park Etnograficzny, ruiny zamku Lipowiec, rez. leśny Lipowiec, ciekawe kamieniołomy w Pogorzycach.

Wyjeżdżamy z Salwatora jak w trasie 19, by przez Alwernię dotrzeć do Kwaczały.(30 km) W tej miejscowości zjeżdżamy z szosy głównej na prawo i przez wieś dojeżdżamy do wąwozów kwaczalskich,(36,5 km) w których odsłaniają się utwory permskie. W wąwozach między Kwaczałą a przysiółkiem Simota występują skamieniałe pnie drzew, należące do paleozoicznych drzew szpilkowych, tzw. skamieniałe araukarie. Skamieniałości te to unikalne obiekty przyrodnicze.

Z Kwaczały szosą glówną jedziemy do Babic,(41,0 km) w których na wyniosłym wzgórzu, wśród bukowych lasów wznoszą się ruiny zamku Lipowiec. Znakowaną drogą dochodzimy do zamku i rez. leśnego Lipowiec. Po zwiedzeniu ruin schodzimy ze wzgórza zamkowego, by obejrzeć położony przy szosie Nadwiślański Park Etnograficzny.

Dalej trasa nasza prowadzi szosą na pn., na wyżynę zbudowaną z osadów triasowych, tzw. Blok Płazy wzniesiony na wys. ok. 400 m. Tu na wierzchowinie, między dwoma wzgórzami: Płaską Górą (406 m) i Bolęcką Górą (365 m) położona jest duża wieś Płaza.(45,0 km) Po 3,5 km od skrzyżowania dróg w Babicach dojeżdżamy do centrum wsi Płaza, gdzie skręcamy w lewo, do Pogorzyc. Ok. 1 km na zach. od Pogorzyc znajduje się najwyższe wzniesienie na Bloku Płazy - Żelazowa Góra (397,5 m), skąd roztacza się piękny widok na Rów Chrzanów-Dąb, w którym położone są miasta: Chrzanów i Trzebinia. Zjeżdżając z wierzchowiny Bloku Płazy do rowu tektonicznego warto poznać, znajdujące się przy drodze, bardzo ciekawe kamieniołomy w Płazie i Pogorzycach. Z Pogorzyc przez Kościelec jedziemy do Chrzanowa,(60,0 km) skąd szosą docieramy do st: PKP w Trzebini.


Trasa 21

Punkt wyjazdowy C: Salwator - Bielany - Liszki - Kaszów - Brodła - Mirów - Podłęże - Kamień - Bór - Przeginia Narodowa - Zagórze - rez. Kajasówka - Kaszów - Liszki - Salwator, 62 km

Na trasie Skałki Gaudynowskie, jurajskie wzgórza nadwiślańskie, rez. Kajasówka, wiejskie budownictwo drewniane w Kaszowie, piękne lasy bukowe.

Wyjeżdżamy z Salwatora i dojeżdżamy do wsi Brodła (24,0 km) jak w trasie 19. Warto tu przejść pod Skałki Gaudynowskie położone w dolince rzeczki Brodła (300 m na prawo od szosy). Z Brodeł asfaltową drogą jedziemy do Mirowa,(26,5 km) znanego z występujących tu glinek ogniotrwałych (glinki mirowskie i grójeckie wieku dolnojurajskiego). We wsi skręcamy na pd. zach. Po 300 m obejrzeć możemy w obrębie małego przysiółka ruiny dworu z XVIII w. i fragmenty murów otaczających park. Roztacza się stąd rozległy widok na nizinę nadwiślańską.

Spod ruin zjeżdżamy do wioski Podłęże (28,0 km) położonej u stóp krawędzi tektonicznej. Przejeżdżamy przez wieś, kierując się na wsch. do wsi Kamień. Drogą wiejską (bardzo złą) po przejściu przez potok, wjeżdżamy w las, który porasta Ratową Górę.(30,0 km) Lasy na Ratowej Górze to piękna buczyna, jeden z najpiękniejszych drzewostanów w okolicy Krakowa. Po odpoczynku na Ratowej Górze wracamy do Kamienia, skąd asfaltową drogą przez Rusocice i Bór dojeżdżamy do Przeginii Narodowej.(38,0 km). Tu skręcamy na pn. zach. i obok rzeczki Rudno, przełomową doliną docieramy do przysiółka Zajazie.

W Zajaziu przechodzimy przez rzeczkę i ścieżką leśną, przez wieś Zagórze dojeżdżamy do drogi Rybna - Czernichów. Przekraczamy tę drogę i prowadząc rowery wąską ścieżką wychodzimy na zach. kraniec rez. Kajasówka (312,5 m). Z wierzchowiny tego zrębowego wzgórza roztacza się rozległy widok na rów tektoniczny Cholerzyn-Półwieś i na dolinę Wisły oraz na tereny położone na pn. od Kajasówki: Zapadlisko Rybnej i Garb Tenczyński. Dalej idziemy ścieżką po wierzchowinie zrębu Kajasówki do kamieniołomu, od którego dojeżdżamy do szosy głównej, by nią przez Kaszów, Liszki, Bielany i Przegorzały dotrzeć do Salwatora.(62,0 km)


Trasa 22

Punkt wyjazdowy C: Salwator - Bielany - Czernichów - Kłokoczyn - Rusosice - Kamień - Balice - Mydlniki - Osiedle Widok, 52 km

Na trasie Rów Cholerzyn-Półwieś i Zapadlisko Rybnej, rez. skalno-leśny Dolina Mnikowska, piękne lasy bukowe.

Wyjeżdżamy z Salwatora szosą do Liszek, skąd przez Zagacie docieramy do Czernichowa.(20,0 km) Droga prowadzi przez bezleśne, lekko faliste tereny, miejscami z rozległymi podmokłymi łąkami. Zwiedzamy Czernichów, po czym drogą koło góry Chełm (276 m) jedziemy na zach. przez wsie: Ratanice, Kłokoczyn, Rusocice do Kamienia. Droga na odcinku Czernichów - Kamień prowadzi terasą aluwialną Wisły, zajetą przez podmokłe łąki. W Rusocicach opuszczamy terasę aluwialną i wjeżdżamy w obręb zach. zrębowych wzgórz koło Ratowej i Kamienia. Po zwiedzeniu wioski Kamień,(26,5 km) typowej wielodrożnicy z neogotyckim kościołem, warto też dróżką prowadzącą na pd. wjechać w lasy bukowe na Ratowej Górze, jest to bowiem jeden z najpiękniejszych terenów leśnych w okolicy Krakowa.

Z Kamienia jedziemy przez lasy rudniańskie, dobrą drogą na pn. wsch., do szosy Kraków - Oświęcim.(30,0 km) Przejeżdżamy przez wieś Murowanka, od której rozciąga się na wsch. Zapadlisko Rybnej, po czym dalej szosą na wsch. docieramy do wsi Czułówek. Tu skręcamy na boczną drogę w lewo, przejeżdżamy przez Czułówek i Czułów,(34,0 km) skąd dostajemy się pod pd. krawędż Garbu Tenczyńskiego koło Mnikowa.(38,0 km) Zwiedzamy przełomowy odcinek Sanki pod Mnikowem (rez. przyrody), po czym przez przysiółek Dziady dojeżdżamy do Morawicy, a stąd przez Aleksandrowice, Balice i Mydlniki wracamy do Krakowa na Osiedle Widok.(52,0 km)


Trasa 23

Punkt wyjazdowy C: Salwator - Kryspinów - Liszki - Kaszów - Nowa Wieś Szlachecka - Zagacie - Czernichów - Wołowice - Grotowa - Jeziorzany - Ściejowice - Piekary - Tyniec - Kostrze - Pychowice - Dębniki, 44 km

Na trasie XIX-wieczne drewniane budownictwo wiejskie w Kaszowie i Nowej Wsi Szlacheckiej, gotycki kościół w Czernichowie, przełomowy odcinek Wisły pod Tyńcem, XIX-wieczny zespół dworski w Piekarach, opactwo benedyktynów w Tyńcu.

Wyjeżdżamy z Salwatora jak w trasie 19 do Kaszowa.(14,5 km) Tu, po obejrzeniu XIX-wiecznej drewnianej zabudowy wsi, skręcamy w lewo do położonej obok Nowej Wsi Szlacheckiej, w której zachowały się również XIX-wieczne drewniane zabudowania. Jedziemy 2,5 km przez wieś, skręcamy na pd. wsch. na drogę wiejską, by przez Zagacie dojechać do Czernichowa (22,0 km) Z Czernichowa kierujemy się na wsch., równolegle do Wisły, po terasie aluwialnej zajętej przez łąki z fragmentami starorzeczy, przez typowe wioski nadwiślańskie: Wołowice, Grotową, Jeziorzany.(30,0 km)

W Jeziorzanach skręcamy na pn., z prawej strony będziemy mieli dolinę Wisły wraz z rozległymi widokami na wzgórze Grodzisko, na Tyniec i cały przełomowy, skalisty odcinek doliny między Piekarami a Tyńcem. 1,5 km dalej na terasie wyższej położona jest wieś Ściejowice,(34,0 km) w której warto obejrzeć dwór z pocz. XIX w., otoczony parkiem, spod którego roztacza się widok na opactwo tynieckie. Ze Ściejowic droga prowadzi wierzchowiną do Piekar, gdzie znajduje się godny obejrzenia XIX-wieczny zespół dworski z parkiem i jurajskie skałki nadwiślańskie. Tu przeprawiamy się promem na drugi brzeg Wisły, aby zwiedzić wzniesione na skałce jurajskiej opactwo, benedyktynów w Tyńcu, po czym przez dawne wsie: Tyniec, Kostrze i Pychowice wracamy do miasta.(44,0 km)


Copyright © 198? by Wydawnictwo Kraj (??)
Zoceerował Jarek Strzałkowski (js@onet.pl)
Opracował i zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) 1999
    7.10.99 11:46