Trasy rowerowe wokół Krakowa wg J. Małeckiego

SEKTOR I (Dolinki Krakowskie)

Trasa 1

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Pasternik - Brzezie - Bolechowice - Las Bolechowicki - Kawiory - Wąwóz Jamki - Dolina Sąspowska - Ojców - Krakowska Brama - Murownia - Biały Kościół - Kraków, 38 km

Na trasie rez. Dolina Bolechowicka, wierzchowina jurajska z ostańcami, część Ojcowskiego Parku Narodowego z Wąwozem Jamki, Doliną Sąspowską i Krakowską Bramą.

Z Osiedla Widok wyjeżdżamy ulicami: Zielony Most, Katowicką i Radzikowskiego na wzgórze Pasternik (2,0 km). Po prawej stronie mijamy cmentarz bronowicki, na którym spoczywają m.in. prochy ludzi związanych z dramatem Stanisława Wyspiańskiego "Wesele". Dalej, z lewej strony znajduje się Park Ludowego Wojska Polskiego, z prawej zaś wielki Fort Pasternik (5,0 km). Z Pasternika zjeżdżamy do skrzyżowania dróg koło przysiółka Plecionka, skręcamy w prawo i jedziemy w kierunku pn.-zach. przez Brzezie (8,5 km) do Zielonej Dużej. Tu spotykamy czerwony i niebieski szlak turystyczny. Za znakami szlaku skręcamy w prawo, by drogą asfaltową dojechać do wsi Bolechowice (10,7 km). W centrum wsi warto obejrzeć gotycki kościół, barokowy dwór w otoczeniu pięknego parku i źródło krasowe.

Jedziemy dalej drogą nad Potokiem Bolechowickim, docieramy do wspaniałej Bramy Bolechowickiej, jednej z najpiękniejszych i największych bram skalnych wytworzonych w górnojurajskich wapieniach skalistych. Przez Dolinę Bolechowicką, która objęta jest ochroną rezerwatową (rez. Wąwóz Bolechowicki) możemy przejść prowadząc rower. Po drodze liczne skałki i bogata roślinność. W środkowej partii doliny znajduje się jedyny w swoim rodzaju dwuprogowy mały wodospad, za nim dolina bardzo się zwęża. Ścieżka prowadzi nas przez zarośla w prawo, obok drugiego wodospadu (odcinek trudny!). Przechodzimy przez potok i dochodzimy do źródeł Bolechówki. Za źródłem wchodzimy na ścieżkę w lewo (tu opuszczamy szlak czerwony i niebieski) i przez las, obok suchego parowu po ok. 200 m dochodzimy do Lasu Bolechowickiego, który zajmuje duży obszar na wierzchowinie między Doliną Bolechowicką a Doliną Kobylańską. Brzegiem lasu docieramy do drogi leśnej. (Do tego miejsca cały czas musimy prowadzić rower).

Drogą tą po 1,2 km dojeżdżamy do wierzchowiny jurajskiej, na której rozsiane są drobne wzgórza z ostańcami koło wioski Kawiory (14,5 km). Jedziemy na wsch. przez Kawiory, po czym polną drogą zjeżdżamy parowem do Doliny Będkowskiej, pod dużą skałkę zboczową, w której znajduje się łatwo dostępna Grota Łabajowa. Po zwiedzeniu groty jedziemy w górę doliny, która na tym odcinku jest już szeroka i płytka, do położonej po prawej stronie drogi jednej z najciekawszych i największych jaskiń Wyżyny Krakowskiej - Jaskini Nietoperzowej (dł. 376 m), w której dokonano cennych odkryć archeologicznych i paleontologicznych. Do groty można wejść (jeśli krata jest otwarta).

Wracamy ścieżką do doliny i przez przysiółek Łazy-Jawor podjeżdżamy do dużego ostańca. Jest to Skałka 502, zw. też Grodziskiem (17,2 km), najwyższy punkt na Wyżynie Krakowskiej. Ze Skałki 502 podziwiać można wierzchowinę jurajską usianą ostańcami oraz położony w oddali Kraków, Garb Tenczyński, Karpaty, a czasami, przy pięknej pogodzie, Tatry. Opuszczamy Skałkę i drogą na wsch. dojeżdżamy do przysiółka Lepianka (18,2 km) położonego przy szosie E 22.

Szosą zjeżdżamy ok. 1 km na pd. od miejsca, gdzie przecina ją znakowany szlak niebieski. Za zn. niebieskimi jedziemy polną drogą, która wprowadza nas w piękny głęboki, zalesiony Wąwóz Jamki, należący do Ojcowskiego Parku Narodowego. Dalej idziemy pieszo wyboistą dróżką dnem wspaniałego, skalistego wąwozu, mijamy po drodze wiele dużych grot, m.in.: Krakowską (100 m), Białą (80 m), Złodziejską (48 m), Zbójecką (170 m). Wąwóz Jamki kończy się skalną bramą. Przez bramę wjeżdżamy w Dolinę Sąspowską, którą jadąc w dół dojeżdżamy do dolin Prądnika i dalej dróżką obok starego młyna i pstrągarni docieramy do Krakowskiej Bramy. Z lewej strony mijamy masyw Panieńskich Skał (22,7 km) i Igłę Deotymy. Naprzeciw Krakowskiej Bramy wznosi się Góra Koronna, której zach. skalne stoki noszą nazwę Rękawica (zw. też Dłonią lub Pięciopalcówką). Po obejrzeniu Krakowskiej Bramy oraz położonej za nią dolinki. Za Krakowską Bramą wspinamy się serpentynami stokiem Góry Rusztowej na wierzchowinę. Po drodze warto zwrócić uwagę na Górę Okopy i skaliste zbocza doliny Prądnika. Szosą jedziemy na zach. równolegle do skalistego Wąwozu Korytania. Po 1,5 km dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w Murowni (38,0 km), skąd szosą E 22 wracamy do Krakowa.


Trasa 2

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Pasternik - Zielona - Bolechowice - Zelków - Dolina Zelkowska - Biały Kościół - Prądnik Korzkiewski - Korzkiew - Zielonki - Kraków, 31 km

Na trasie rez. brzozy ojcowskiej w Hamerni, ciekawe krajobrazy między Doliną Bolechowicką a doliną Prądnika, ruiny zamku i barokowy kościół w Korzkwi.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok jak w trasie 1. Dojeżdżamy do Bolechowic (10,7 km), po czym drogą koło barokowego dworu jedziemy na pn.-wsch., na krawędź Rowu Krzeszowickiego, z której roztacza się rozległy widok na Rów Krzeszowicki, Garb Tenczyński i widoczny w oddali Kraków. Dalsza droga prowadzi wierzchowiną między Doliną Bolechowicką a Dolinką Doły do wsi Zelków i dalej drogą na wsch., Dolinką Zelkowską do Doliny Kluczwody, po czym koło ogrodu działkowego do szosy E 22, którą przekraczamy w Białym Kościele.

Wiejską drogą dojeżdżamy do stromego stoku doliny Prądnika, po czym schodzimy na dno doliny. Dnem doliny Prądnika jedziemy na pd., z lewej strony na stoku znajduje się skałka zboczowa z grotą, w którą wciśnięta jest zamieszkała chata. Jadąc dalej mijamy rez. brzozy ojcowskiej w Hamerni. Piękną aleją grabową przecinamy dolinę Prądnika i dojeżdżamy do miejsca, w którym do Prądnika wpada Korzkiewka.

Skręcamy w lewo w dolinę Korzkiewki i podjeżdżamy pod ruiny zamku w Korzkwi (20,5 km). Na terenach dawnego parku dworskiego można odpocząć. Po zwiedzeniu ruin zamku (dworu obronnego) z XIV w. oraz kościoła z XVII w. wracamy do skrzyżowania dróg i dalej przez Januszowice, Zielonki dojeżdżamy do Krakowa (31.0 km).


Trasa 3

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Pasternik - Brzezie - Ujazd - Dolina Kluczwody - Wierzchowie - Murownia - Prądnik Korzkiewski - Kraków, 36 km

Na trasie jurajska Dolina Kluczwody, Grota Mamutowa i największa na Wyżynie Krakowskiej Grota Wierzchowska Górna.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok jak w trasie 1, by przez Pasternik, Brzezie i Ujazd dotrzeć do Doliny Kluczwody, którą warto zwiedzić na całej długości. W wiosce Wierzchowie znajdują się obfite źródła Kluczwody (wywierzysko), które zachowały częściowo swój naturalny charakter. W otoczeniu wywierzyska stoją stare chaty drewniane. Od wywierzyska stroma ścieżka prowadzi nas do położonej 15 m ponad dnem doliny, Groty Mamutowej (13,4 km). Po zwiedzeniu groty jedziemy w górę doliny. Po ok. 0,5 km docieramy do wysokich skałek położonych z prawej strony, w których znajduje się największa grota na Wyżynie Krakowskiej, Grota Wierzchowska Górna (14,1 km). Zwiedzać ją można tylko z przewodnikiem, który dyżuruje obok w określonych godzinach.

Po zwiedzeniu groty jedziemy w górę doliny, mijamy z prawej strony szereg skałek zboczowych. Przed nami na końcu doliny znajduje się ostaniec wierzchowinowy Żytnia Skała z grotami i ciekawymi. formami krasowymi. Kierujemy, się dalej na wsch. drogą polną, przechodzimy przez szosę E 22 pod stary, nieczynny już wapiennik i zniszczony przez kamieniołom ostaniec Duże Skałki pod Czajowicami (16,3 km) z którego widoczne są lasy ojcowskie, jurajska wierzchowina usiana ostańcami, a w oddali Kraków.

Spod ostańca zjeżdżamy na szosę E 22, jedziemy nią na pd. przez Murownię, Biały Kościół, Wielką Wieś do skrzyżowania dróg pod Szycami (22,0 km). Tu skręcamy w lewo i przez przysiółek Wesoła koło restauracji "Pod Bażantami", stromo wiodącą ku dolinie Prądnika drogą docieramy do Prądnika Korzkiewskiego. Po drodze piękny widok na duży odcinek doliny Prądnika. Wjeżdżamy w aleję grabową koło Hamerni (część Prądnika Korzkiewskiego), przejeżdżamy obok ośrodka sportów konnych kierując się w stronę Korzkwi, skąd przez Januszowice i Zielonki (36,0 km) wracamy do miasta.


Trasa 4

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Pasternik - Zielona - Kobylany - Dolina Kobylańska - Będkowice - Kawiory - Zelków - Gacki - Ujazd - Brzezie - Plecionka - Kraków, 40 km

Na trasie skalista Dolina Kobylańska i Dolina Kluczwody. Piękne widoki.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok jak w trasie 1. Z Pasternika przez przysiółek Plecionkę do Zielonej i Kobylan (13,6 km) prowadzi dobra droga asfaltowa. Przez środek Kobylan przepływa potok, obok którego wąską, trudno przejezdną ścieżką dojeżdżamy do skalistego wylotu Doliny Kobylańskiej. Końcowy odcinek tej doliny, bardzo skalisty należy do najpiękniejszych fragmentów Dolinek Krakowskich.

Idziemy dnem doliny (jechać dość trudno). Dolina Kobylańska załamuje się parokrotnie, zgodnie ze spękaniami płyty jurajskiej. Począwszy od wywierzyska charakter krajobrazu doliny zmienia się, zanikają skałki. Od wywierzyska skręcamy w lewo i polną drogą docieramy do centrum wsi Będkowice (16,7 km). Od Będkowic jedziemy drogą na wsch. do Kawiorów. Za tą wsią droga skręca na pd (20,0 km). Po 500 m stajemy przed ostańcem z krzyżem (450 m). Warto wejść na tę skałkę, by obejrzeć panoramę jurajskiej wierzchowiny z licznymi skałkami.

Od ostańca z krzyżem jedziemy na pd. polną drogą, skręcamy pod Las Bolechowicki, by wierzchowiną, wśród rozległego pola żarnowców, dojechać do wsi Żelków, a dalej do wsi Gacki (23,7 km) położonej przy krawędzi Rowu Krzeszowickiego. Z Gacek zjeżdżamy drogą do Doliny Kluczwody, dnem której jedziemy do Ujazdu (29,8 km), po czym przez Brzezie, Plecionkę i Pasternik wracamy do miasta (40,0 km).


Trasa 5

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Pasternik - Zabierzów - Więckowice - Łączki - Dolina Będkowska - Murownia - Kraków, 39 km

Na trasie Dolina Będkowska; piękne wysokie skałki, wodospad, źródła krasowe i liczne groty.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok na wzgórze Pasternik, skąd szosą E 22a kierujemy się do Zabierzowa. Na skrzyżowaniu dróg koło neogotyckiego kościoła w Zabierzowie skręcamy w prawo pod wiadukt kolejowy, by koło st. PKP dojechać do mostu na Rudawie. Za mostem wjeżdżamy na ścieżkę biegnącą wałem nad Rudawą, która doprowadza nas do wsi Zielona Mała. Stąd drogą przez Więckowice (13,5 km) docieramy do Brzezinki. W Brzezince skręcamy w prawo, by polną drogą nad potokiem Będkówka dotrzeć do przysiółka Łączki położonego koło skalistych wrót Doliny Będkowskiej (14,7 km).

Wjeżdżamy w dolinę za Łączkami, jedziemy drogą biegnącą obok stawów rybnych. Za stawami po prawej stronie znajduje się ujście bocznej dolinki z piękną Bramą Będkowską. Przed nami z prawej strony wznosi się kompleks skalny ze skałami: Wielką, Grodzisko, Dębnik. Jadąc w ich kierunku mijamy z lewej strony ujście bocznej Dolinki Łaziańskiej, przejeżdżamy koło młyna, za którym na Będkówce wytworzył się, na progu martwicowym, wodospad Szum (17,2 km). Na prawo od wodospadu wznosi się wysoka Iglica (25 m), jedna z najpiękniejszych w Dolinkach Krakowskich, a obok niej grupa skał Boleszyn (Sokole). Z lewej strony za wodospadem uchodzi do doliny boczna skalista dolinka, której skałki zboczowe (grupa skalna Kościółek) to znane miejsce ćwiczeń taternickich.

Jadąc dalej dnem Doliny Będkowskiej, po ok. 0,5 km docieramy do drogi prowadzącej do Będkowic, która biegnie między dwoma skałkami tworzącymi Bramę Czartowską (zw. też Czarcie Wrota lub Piekielną Bramą), bardzo charakterystyczny obiekt przyrodniczy z grotami i kawernami. Po obejrzeniu Bramy Czartowskiej dnem doliny docieramy do źródła krasowego, wywierzyska Będkówki. Za wywierzyskiem stoki doliny porosłe są gęsto lasami mieszanymi. Koło przysiółka Łazy-Jawor zwiedzić można groty: Łabajową i Nietoperzową (Jerzmanowicką) (22,5 km). Podjeżdżamy do Skałki 502, skąd podziwiamy typowy krajobraz jurajskiej wierzchowiny z rozsianymi na niej ostańcami. Dalej trasa nasza prowadzi do szosy E 22, którą przez Murownię i Modlnicę wracamy do Krakowa (39,0 km).


Trasa 6

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Pasternik - Zabierzów - Sowiarka - Niegoszowice - Rudawa - Dolina Szklarki - Jerzmanowice - Murownia - Kraków, 50 km

Na trasie Dolina Szklarki. Piękne krajobrazy. Zabytkowe dwory i kościoły w Niegoszowicach, Rudawie i Jerzmanowicach.

Wyjeżdżamy z miasta jak w trasie 1. Z Pasternika jedziemy szosą E 22a przez Zabierzów do przysiółka Sowiarki (12,5 km). Tu skręcamy w prawo na boczną drogę, która zaprowadzi nas pod XIX-wieczny dwór w Niegoszowicach. Z Niegoszowic drogą na zach. docieramy do Rudawy (15,3 km), gdzie warto zwiedzić zabytkowy kościół z XIII/XIV w., po czym drogą w kierunku pn., za zn. zielonymi szlaku turystycznego dojeżdżamy nad rzeczkę Rudawkę, do starego młyna w Dubiu (18,4 km). W tym miejscu skaliste jurajskie wzgórze zamyka ujście Doliny Racławki. Przed nami wieś Dubie i zarośnięta gęsto lasami Dolina Racławki. W zach. stoku doliny, tuż koło Dubia znajduje się duży kamieniołom dolomitów dewońskich, natomiast przeciwlegly stok doliny zbudowany jest z wapieni jurajskich.

W Dubiu do Doliny Racławki dochodzi Dolina Szklarki. Przejeżdżamy przez mostek na Racławce i wjeżdżamy do Doliny Szklarki. W dolnym odcinku doliny znajduje się pstrągarnia (zasilana wodami z wywierzyska obudowanego w formie groty, które warto obejrzeć). Mijamy pstrągarnię, jedziemy w kierunku pn. szosą do Szklar. Można też pójść zielonym szlakiem turystycznym dnem doliny. Odcinek ten jest bardzo piękny, ma ciekawą budowę geologiczną. Odsłaniają się tu skały karbońskie, przebite żyłą porfirową, w których znaleźć można skamieniałe ramienionogi i liliowce (21,6 km). Po przejściu ok. 500 m wyjeżdżamy ścieżką na szosę przy pierwszych zabudowaniach wsi Szklary. Po kilkuset metrach otwiera się przed nami widok na całą dolinę, wyciętą w wapieniach jurajskich. Skałki wapienne widoczne po obu stronach doliny, otoczone są lasami. Dominuje w krajobrazie Skała Brodło, wznosząca się z prawej strony. Dojeżdżamy do kaplicy pod Skałą Brodło (tu można zostawić rowery, aby wejść na skałkę. Stroma ścieżka prowadzi do gospodarstw położonych tuż pod szczytem. Przez podwórko wchodzimy na szczyt Skały Brodło, z którego podziwiać można piękne Doliny Szklarki.

Po obejrzeniu krajobrazu jedziemy w górę doliny, po drodze z prawej strony mijamy wielkie wywierzysko Szklarki. Za Szklarami rozpoczyna się długa wieś Jerzmanowice. Warto tu zwiedzić XIX-wieczny kościół. Dojeżdżamy do szosy E 22, przy której znajduje się mały kościółek barokowy "Przy gościńcu". Szosą E 22 jedziemy na pd., z prawej strony na wierzchowinie rozrzucone są liczne ostańce jurajskie (skałki: Wielka, Łaziska, Babia, Ostry Kamień, Goła, Sikorka, Łysa Skała, Grodzisko) nadające specyficzne piękno temu krajobrazowi. Jadąc szosą koło Lepianki, tuż przy granicy Ojcowskiego Parku Narodowego warto zwrócić uwagę na wierzchowinę i wcinające się w nią odcinki Doliny Będkowskiej i Doliny Kluczwody. Dojeżdżamy do Murowni, a stąd przez Biały Kościół szosą E 22 wracamy do Krakowa (50,0 km).


Trasa 7

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Zabierzów - Rudawa - Pisary - Dubie - Dolina Racławki - Paczółtowice - Racławice - Przeginia - Murownia - Kraków, 52 km

Na trasie objęta ochroną rezerwatową Dolina Racławki, XVI-wieczne drewniane kościoły w Paczółtowicach i Racławicach, piękne bukowe lasy, głębokie parowy.

Wyjeżdżamy z miasta z Osiedla Widok przez Pasternik (2,0 km), Zabierzów, Sowiarkę do Rudawy (15,3 km).W Rudawie, na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo w kierunku wsi Pisary (17,3 km), w której warto zwiedzić lamus z XVII w. (ostatnio odnowiony), park podworski i XIX-wieczne założenia dworskie. Z Pisar jedziemy do Dubia. Tu wjeżdżamy do Doliny Racławki (20,2 km). Strome zbocza doliny pocięte są głębokimi parowami. Gęste lasy bukowe porastają stoki tej doliny, która została objęta ochroną rezerwatową. Jadąc w górę doliny natrafiamy na zakręcie rzeczki Czubrówki (Racławki) na duże odsłonięcie trawertynów z bogatą fauną ślimaków i odciskami liści drzew i krzewów.

Wąską, trudno przejezdną w niektórych miejscach ścieżką docieramy do Paczółtowic (23,7 km). Podjeżdżamy pod stary, XVI-wieczny, drewniany kościółek, by zwiedzić ten piękny zabytek i obejrzeć epitafia kamieniarzy paczółtowickich, pochowanych na przykościelnym cmentarzyku. Od Paczółtowic jedziemy Doliną Racławki do Racławic (26,5 km). We wsi warto obejrzeć modrzewiowy kościółek z XVI w. Dalsza trasa prowadzi przez Czubrowice, spłycającą się coraz bardziej doliną na wierzchowinę jurajską do wsi Przeginia (31,4 km), w której zobaczyć można jeszcze wiele drewnianych chat z XIX w. Stąd szosą E 22 przez Jerzmanowice i Murownię wracamy do Krakowa (52,0 km).


Trasa 8

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Zabierzów - Rudawa - Pisary - Siedlec - Dębnik - Paczółtowice - Dolina Eliaszówki - Krzeszowice, 32 km

Na trasie kamieniołomy "marmurów" w Dębniku i Dolina Eliaszówki z klasztorem Karmelitów w Czernej. Zabytki architektury w Paczółtowicach i Krzeszowicach.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok jak w trasie 7, przez Zabierzów do Rudawy (17,3 km) i dalej do Pisar, gdzie skręcamy na pn. do Siedlca, wioski położonej pod pn. krawędzią Rowu Krzeszowickiego. Z Siedlca droga prowadzi do miejscowości Dębnik (22,3 km) położonej na wierzchowinie. Odsłaniają się tu czarne wapienie dewońskie, zw. "marmurami dębnickimi". W kilku łomach od wieków wydobywało się tutaj bloki tych skał, z których robiono wyposażenia kościołów i pałaców oraz pomniki cmentarne. Warto podejść do głównego łomu, by obejrzeć grube ławice twardych wapieni dewońskich.

Z Dębnika przez Bożą Mękę zjeżdżamy do Paczółtowic (24,3 km), gdzie warto zwiedzić XVI-wieczny drewniany kościółek i obejrzeć epitafia kamieniarzy paczółtowickich wmurowane w mury otaczające kościół. Z Paczółtowic kierujemy się na zach., za ostatnimi domami wioski droga schodzi serpentynami do Doliny Eliaszówki (25,8 km). W tym miejscu na prawym zboczu istniał do niedawna kamieniołom "marmurów paczółtowickich", które używane były jako kamień ozdobny w budownictwie sakralnym.

Doliną Eliaszówki jedziemy w dół. Po drodze z lewej strony bije źródło Eliasza z cembrowiną w ksztatcie serca. 600 m dalej, z prawej strony, na stoku wśród lasów zbudowano w XVII w. klasztor Karmelitów w Czernej (28,4 km).Jedziemy dalej na pd. do ruin XVII-wiecznego Diabelskiego Mostu. Przez ten most prowadziła droga do Dębnika i na tereny, którymi gospodarowali karmelici. W miejscu, gdzie Dolina Eliaszówki łączy się z Doliną Czernki, założono jeden z największych i szpecących krajobraz kamieniołomów na ziemi krakowskiej, kamieniołom w Czatkowicach. Do kamieniołomu wejść nie można, warto jednak podejść na zach. stok Doliny Czernki, by spojrzeć na te olbrzymie wyrobiska.

Od kamieniołomu jedziemy drogą wzdłuż rzeczki Czernka do Krzeszowic (30,4 km). W tym mieście, dawnym uzdrowisku, warto obejrzeć piękny neogotycki kościół i klasycystyczny pałac Potockich położony w rozległym parku krajobrazowym oraz XIX-wieczne budynki uzdrowiska. Wycieczkę kończymy na st. PKP Krzeszowice (32,0 km).


Trasa 9

Punkt wyjazdowy A: Osiedle Widok - Pasternik - Plecionka - Zielona - Więckowice - Brzezinka - Radwanowice - Siedlec - Żbik - Krzeszowice - Miękinia - Filipowice - Wola Filipowska, 33 km

Na trasie Rów Krzeszowicki, permski wulkan w Miękini, tufy porfirowe na Kowalskiej Górze, piaskowce karniowickie. Zabytki architektury w Więckowicach i Krzeszowicach.

Wyjeżdżamy z Osiedla Widok, przez Pasternik w dół do Plecionki (2,0 km). Tu skręcamy w prawo, jedziemy drogą do Zielonej i dalej przez Więckowice, Brzezinkę, Radwanowice, Siedlec, Żbik do Krzeszowic (13,5 km). Od Plecionki do Zielonej droga wiedzie przez płaskie, podmokłe tereny nad rz. Rudawą, zajęte przez łąki, na których rozrzucone są kępy olch i wierzb. Od Zielonej aż do Krzeszowic jedziemy terenem pokrytym lessami, zajętym przez pola uprawne. Przez 12 km trasa nasza prowadzi Rowem Krzeszowickim, wzdłuż jego pn. krawędzi. Na pd. roztacza się piękny widok na Garb Tenczyński obcięty pd. uskokiem Rowu Krzeszowickiego, porosły bujnymi lasami mieszanymi.

Z Krzeszowic kierujemy się na pn.-zach., do Miękini (22,0 km). Po 5 km dojeżdżamy do nieczynnego już od kilkunastu lat kamieniołomu porfiru w Miękini (27,0 km). W olbrzymim wyrobisku tego kamieniołomu można oglądać spękania w porfirze, jak również wyobrazić sobie wielkość dawnego permskiego wulkanu. Przez kamieniołom miękiński droga prowadzi dalej do kamieniołomu na Kowalskiej Górze (28,3 km), gdzie znajduje się duże odsłonięcie tufów porfirowych, powstałych z popiołów wulkanicznych zmieszanych z zastygłą lawą. Tufy te, o barwie czerwonej, dają się łatwo obrabiać, używa się ich do budowy domów.

Z kamieniołomu na Kowalskiej Górze zjeżdżamy do wsi Filipowice (29,3 km), w której zarówno domy mieszkalne, jak i budynki gospodarcze zbudowane są z czerwonych tufów porfirowych. Jedziemy dalej drogą ok. 1 km wzdłuż potoku, na pd., gdzie obok domu 450 odsłaniają się skały wieku karbońskiego - czerwonawe piaskowce ze skamieniałą florą, tzw. piaskowce karniowickie. Warto tu zatrzymać się i obejrzeć odciśnięte na blokach skalnych liście paproci. Przez Filipowice dojeżdżamy do st. PKP Wola Filipowska (33,0 km).


Trasa 10

Dulowa - Młoszowa - Trzebinia - Myślachowice - Płoki - Galman - Biała Góra - Psary - Karniowice - Dulowa, 21 km

Na trasie przemysłowe miasto Trzebinia, lasy myślachowicko-płockie, interesujące odsłonięcia geologiczne, zabytki architektury w Młoszowej, Trzebini i Płokach.

Ze st. PKP Dulowa jedziemy szosą E 22a do Młoszowej (2,0 km), gdzie warto zwiedzić oryginalny zespól pałacowy z XIX w., położony w rozległym parku krajobrazowym. Mijamy nowe osiedla mieszkaniowe, dojeżdżamy, do centrum Trzebini (7,5 km), skąd szosą biegnącą na pn. jedziemy do Myślachowic. Z centrum Myślachowic prowadzi na zach. droga, którą po 300 m dostajemy się na szczyt Ostrej Góry (436 m). Roztacza się stąd piękny widok na Trzebinię, Sierszę, Chrzanów, Puszczę Dulowską i lasy myślachowicko-płockie.

Opuszczamy Ostrą Górę i Myślachowice, jedziemy dalej szosą do Płok. Po ok. 1,5 km drogę naszą przecina rzeczka Kozibród, która bierze początek w lesie, paręset metrów od szosy. Jest to uroczy zakątek źródłowy, który warto zobaczyć. Przed nami, na wzgórzu wznosi się XIX-wieczny kościół w Płokach (10,5 km), warty obejrzenia. Po jego zwiedzeniu wjeżdżamy na drogę prowadzącą na pd. wsch., do przysiółka Galman (była tu kopalnia galmanu). Dalej trasa nasza prowadzi do szosy, którą jedziemy 1,2 km w kierunku Myślachowic i skręcamy w lewo na drogę do Psar. Z prawej strony drogi wznosi się Biała Góra (445 m) (14,0 km), porosła pięknymi lasami. Po przejechaniu przez las, z lewej strony zobaczymy liczne ślady robót górniczych. Znajdują się tu odkrywki skał triasowych, tzw. dolomitów kruszconośnych, z których wydobywano rudy żelaza i drobne ilości galeny. Paręset metrów dalej, przed kościołem w Psarach znajduje się duże odsłonięcie wapieni triasowych.

Z Psar, drogą nad potokiem jedziemy do Karniowic (17,5 km) km za kościołem skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez mostek, za którym w odległości 200 m, na stoku znajduje się duże odsłonięcie zlepieńców myślachowickich. Kogo interesuje geologia i skamieniałości winien od odsłonięcia ze zlepieńcami myślachowickimi przejść drogą polną na wsch. do wyrobisk (dobrze widocznych na tzw. wyżynce karniowickiej) martwicy karniowickiej. Ponad zlepieńcami myślachowickimi, powyżej łomów z martwicą karniowicką, odsłaniają się tu tufy porfirowe o czerwonym zabarwieniu, które powstały w jeziorze z popiołów wulkanicznych w czasie erupcji wulkanów permskich. Po obejrzeniu wymienionych odsłonięć geologicznych wracamy na drogę główną, którą dojeżdżamy do st. PKP Dulowa (21,0 km).


Trasa 11

Krzeszowice - Czerna - Nowa Góra - Łany - Ostrężnica - Góra Sołtyska - Gorenice - Paczółtowice - Żary - Dubie - Pisary - Rudawa - Niegoszowice - Zabierzów - Pasternik - Kraków, 45 km

Na trasie Dolina Czernki, wierzchowina triasowa, Dolina Racławki, Dolina Żarska, Dolina Szklarki, zabytki architektury w Krzeszowicach, Czernej, Paczółtowicach, Pisarach, Rudawie i Niegoszowicach.

Z Krzeszowic wyjeżdżamy na pn., drogą prowadzącą pod wielki kamieniołom wapieni w Czatkowicach (2,5 km). Tu na rozwidleniu dróg kierujemy się na pn. zach., do Doliny Czernki, w której rozłożyła się wieś Czerna. W dolinie, po prawej stronie drogi warto obejrzeć odsłonięcie skał karbońskich, noszące nazwę Czerwona Ścianka, z ławicami skorup ramieniogłowów.

Jadąc w górę Doliny Czernki zaobserwować można z lewej strony drogi hałdy usypane w czasie eksploatacji porfirów w Miękini. Po ok. 4 km (licząc od kamieniołomu w Czatkowicach) dojeżdżamy do wsi Nowa Góra (6,5 km), położonej na wierzchowinie. Wierzchowiną tą trasa nasza prowadzi dalej przez Łany, Ostrężnicę, koło Góry Sołyskiej do Gorenic (13,5 km). Z Gorenic, przez bujne lasy wjeżdżamy w górny odcinek Doliny Eliaszówki. Jedziemy na pd. do wsi Paczółtowice (19,5 km), w której warto zwiedzić drewniany kościółek z XVI w. Od kościółka kierujemy się na wsch., przecinamy Dolinę Racławki (prowadzimy rowery ścieżką pod górę ok. 0,5 km) i dojeżdżamy do wsi Żary (22,5 km). Z Żar zjeżdżamy Doliną Żarską do Doliny Racławki, by przez Dubie i Pisary dojechać do Rudawy (29,5 km).

Z Rudawy jedziemy drogą koło st. PKP do wioski Niegoszowice, w której warto zwiedzić klasycystyczny dwór wraz z otaczającym go parkiem. Od dworu droga prowadzi dalej na pd., przez rozległe łąki do przysiółka Sowiarka, skąd szosą E 22a przez Zabierzów i Pasternik wracamy do Krakowa (45,0 km).


Copyright © 198? by Wydawnictwo Kraj (??)
Zoceerował Jarek Strzałkowski (js@onet.pl)
Opracował i zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) 1999
    7.10.99 11:46