Krakowskie przepisy...

Regulamin jazdy na kole

w obrębie miasta Krakowa, wydany przez c.k. Dyrekcyę Policyi w porozumieniu z Magistratem król. stoł. miasta Krakowa

  1. Koło każdego typu uważa się pod względem przepisów policyjnych za wóz lekki, tem samem więc obowiązuje kolarza porządek jazdy powozów przepisany dla Krakowa, a w szczególności przepisy zawarte w następujących paragrafach:
  2. Nie wolno:
  3. Kolarz winien wymijać w lewo, wyprzedzać w prawo, jechać na skrętach i krzyżowaniach się ulic powoli i w czas ostrzegać dzwonkiem.
  4. Nie wolno jechać szybko t.j. w tempie przewyższającym chyżość raźnego kłusu koni.
  5. Do kierownicy każdego koła mają być przymocowane: hamulec i donośny dzwonek, nocną zaś porą do przodu koła u góry zapalona latarka o szkle bezbarwnem.
  6. Wojskowi w służbie czynnej i żandarmi podlegają temu regulaminowi wtedy, jeśli nie są w akcyi wojskowej, albo jadą na kole w cywilnem ubraniu. Jednak i w tych wypadkach należy się w razie przekroczenia regulaminu ograniczyć do doniesienia o tem przynależnej Władzy.
  7. Na wezwanie c.k. organów Policyi lub Magistratu winien każdy kolarz zsiąść z koła i wylegitymować się (kartą legitymacyjną, paszportem, kartą wizytową i t.p). Jeśli nie może wylegitymować się, winien udać się ze strażą do najbliższego lokalu Władzy bezpieczeństwa i tam na żądanie złożyć koło, dla zabezpieczenia grzywny.
  8. Przekroczenia tegoż regulaminu - o ile nie podpadają pod postanowienia ustawy karnej - ulegną karze pieniężnej do 100 złr., albo aresztu do dni 14-tu w myśl przepisu Rozporządzenia ministeryalnego z dnia 30 września 1857 r. Nr 198 Dz.u.p.
  9. Z dniem ogłoszenia niniejszego regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy regulamin jazdy na kole, wydany dnia 8 kwietnia 1896 r. L. 245.

W Krakowie, dnia 11 lipca 1899 r.

C.k. Dyrekcya Policyi


Znalazł, zeskanował itd. Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl) 2000     13.08.00 22:45