Kapliczka rowerzystów

Parafii Najświętszego Salwatora przybyło nowe miejsce sprzyjające religijnej zadumie. Niedawno proboszcz parafii, ks. infułat Jerzy Bryła poświęcił ufundowaną przez rodzinę Małeckich uliczną kapliczkę specjalnie przeznaczoną dla amatorów kolarstwa.

Kapliczka znajduje się przy końcu ulicy Vlastimila Hofmana, we wnęce muru okalającego posesję fundatorów. W jej wnętrzu umieszczono półokrągłą rzeźbę przedstawiającą Boga Ojca, a pod tym wizerunkiem treść IV przykazania "Czcij Ojca swego i Matkę swoją". Rzeźba, ofiarowana do kapliczki przez ks. Bryłę, ma już swoją historię. Będąc repliką reliefu z ambony kościoła Najświętszego Salwatora, przez kilkanaście lat zastępowała oryginał, który został zgubiony podczas wieloletniego remontu świątyni. Na szczęście oryginalna rzeźba odnalazła się i wróciła na swoje miejsce, natomiast kopia mogła powędrować do nowej kapliczki.

Na uroczystość poświęcenia przybyła m.in. kilkunastoosobowa reprezentacja młodych rowerzystów z bielańskiego klubu sportowego "Bartek", który swą nazwę wziął od imienia utalentowanego kolarza Cracovii Bartka Sobola, ofiary tragicznego wypadku przy zbiegu ulic Mirowskiej i Księcia Józefa. Fundatorzy kapliczki chcą, aby stała się ona dla cyklistów nie tylko miejscem corocznych spotkań, ale przede wszystkim dogodnym punktem na krótką refleksję przed codziennym wyruszeniem w trasę. Ulica Hofmana prowadzi bowiem bezpośrednio do Sikornika, który obok Lasu Wolskiego jest terenem najbardziej uczęszczanym przez krakowskich rowerzystów, a zwłaszcza kolarzy górskich. Zagajnik ten, porastający strome stoki wzgórza Bł. Bronisławy, stanowi dla nich nie lada atrakcję ze względu na liczne ścieżki rowerowe oraz ekscytujące, ale często i niebezpieczne zjazdy. Często kończą się one wypadkami zagrażającymi zdrowiu, a nawet życiu. Fundatorzy mają nadzieję, że być może chwila zastanowienia i rozwagi przed wykonaniem ryzykownego zjazdu sprawi, że do domu wróci cało i bezpiecznie więcej miłośników rowerów. (MGM)

Dziennik Polski nr 215 (17098), 14 września 2000, s. IV.


Copyright © 2000 by Dziennik Polski
Znalazł i przysłał Łukasz Zieliński (zieluk@cyklon.chemia.pk.edu.pl) 2000
Zamieścił Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl)
    15.09.00 23:17