Francuskie przepisy rowerowe z 1908 roku

Rowerzyści korzystający z dróg publicznych podlegają następującym regulacjom prawnym:

  1. Każdy rower musi być wyposażony w dzwonek lub inne urządzenie ostrzegawcze na tyle donośne, by było słyszalne z odległości 50 metrów; należy z niego korzystać tak często, jak to konieczne. O zmroku należy przymocować do przedniej części roweru zapaloną lampę.
  2. Każdy rower musi być zaopatrzony w tabliczkę z nazwiskiem i adresem właściciela, a jeżeli właścicielem jest wypożyczalnia rowerów - także numerem rejestracyjnym.
  3. Na ulicach i skrzyżowaniach rowerzyści mają obowiązek zwolnić do umiarkowanej prędkości. (W Paryżu - nawet w rzadziej zamieszkanych dzielnicach - prędkość 16 kilometrów na godzinę uznaje się za nadmierną.) Niedozwolona jest jazda w grupie oraz gromadzenie się na ulicy. Zabrania się również przecinania procesji, konwojów i maszerujących oddziałów wojskowych. W razie napotkania takiej przeszkody rowerzyści mają obowiązek zejść i przeprowadzić rower.
  4. Rowerzyści mają obowiązek trzymać się prawej strony drogi przy mijaniu powozów, koni i innych rowerzystów, zaś strony lewej w razie wyprzedzania tychże. W tym ostatnim przypadku należy ostrzec wyprzedzanego dźwiękiem dzwonka lub innego urządzenia ostrzegawczego, jednocześnie zmniejszając prędkość. Jeźdźcy i powożący także mają obowiązek zjechać na prawo na widok zbliżającego się rowerzysty, tak by zapewnić mu 1 1/2 metra wolnego miejsca. (Przy wyprzedzaniu rowerzysty lub pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku powożący i jeźdźcy muszą trzymać się lewej strony.) Rowerzysta ma obowiązek zatrzymać się, jeśli koń spłoszy się na jego widok.
  5. Rowerzystom nie wolno się poruszać po ścieżkach i drogach przeznaczonych dla pieszych. Ograniczenie to nie dotyczy rowerzystów prowadzących swoje pojazdy; także poza miastami rowerzyści mogą jeździć po ścieżkach i drogach dla pieszych oraz chodnikach i drogach będących w naprawie. Na wszystkich ścieżkach i drogach dla pieszych, na których dozwolony jest ruch rowerowy, rowerzyści mają obowiązek zwolnić przy mijaniu przechodniów, a przy zbliżaniu się do samotnych domostw zredukować prędkość do tempa pieszego.
  6. Władze miejskie mają prawo tymczasowo lub na stałe zakazać rowerzystom wjazdu na dowolną drogę publiczną lub jej część. Znaki obwieszczające taki zakaz są umieszczane na obu końcach odcinka zamkniętego dla ruchu.
  7. Pojazdy rowerzystów poruszających się po drogach publicznych, którzy nie będą się stosować do powyższych zasad i nie będą się mogli wylegitymować, zostaną zarekwirowane.


Powyższy tekst pochodzi z Cook's Guide to Paris z roku 1908. Jego fragmenty można znaleźć na stronach rowerowych Sheldona Browna.


Tłumaczenie copyright © 1999 by Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl)     6.10.99 11:04