Test bikeBoardu: amortyzatory downhillowe

Oto skrócone wyniki testu amortyzowanych widelców do downhillu, zamieszczonego w bikeBoardzie. Pełny tekst znajdziecie w numerze 9/98 na ss. 48-49.

Model 3G X-File PPK TO 162 Zzyzx
Budowa elastomer z tłumieniem powietrznym; wkrótce zestawy tuningowe - sprężyny z tłumikiem olejowym sprężyny, jeden tłumik olejowy, regulacja tłumienia, regulacja twardości poprzez zwiększenie ciśnienia powietrza sprężyny z tłumieniem olejowym bez regulacji
Cena 2500 PLN1800 PLN 
Skok 135 (165) mmregulowany 120-175 mm
(+20 mm negatywny)
150 mm
Masa 2650 g3200 g3300 g
Uchwyt na koło ośka 20 mmośka 20 mmklasyczna ośka 9 mm z zatrzaskiem
Wychwytywanie
nierówności
małych + + ++ + + ++ + +
średnich + + + + ++ + + ++ + + + +
dużych + + + + ++ + + + ++ + + + +
Sztywność + + + + + ++ ++ + +
Tłumienie + + + + ++ + ++ + + + +
Odporność na zabrudzenie + + + + ++ + ++
Dystrybutor TWR (0-601) 420-854PPK (0-12) 422-38-94 

Wklepał Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl)
Dane copyright © 1998 by bikeBoard
    12.12.99 17:49