Kalkulator przełożeń

Krótka instrukcja dla niewtajemniczonych: 'zębatki' to te kółka z przodu, 'kaseta' to tryby z tyłu. Wyliczone wartości oznaczają stosunek liczby obrotów pedałami do obrotów kół. Przykład: 2.25 na przecięciu rubryk 36 i 16 oznacza, że jeśli łańcuch mamy z przodu na trybie 36-zębnym, a z tyłu na 16-zębnym, to jeden pełny obrót pedałów posunie nas do przodu na odległość równą 2.25 x obwód koła.
Aha, chociaż najprościej jest skorzystać z predefiniowanych danych, możecie też wpisywać własne wartości.

 Kaseta 
 Zębatki


Copyright © 1998-1999 by Szymon "Zbooy" Madej (ysmadej@cyf-kr.edu.pl)     30.09.99 12:03